Karta roku

Karta roku XVIII. Měsíc – Luna

Měsíc je spolu s Hvězdou a Sluncem jedním z nebeských těles, významných natolik, že našla místo i v tarotové sadě. Pokud vás letos čeká rok Luny, připravte si neopren a kyslíkovou lahev. Jdeme na hluboký ponor. Hlavním tématem Luny je rozpor mezi pravým já a očekáváním okolí. Denně se mnohokrát rozhodujeme, kterému [...]

Karta roku XVIII. Měsíc – Luna2019-03-05T23:00:35+01:00

Karta roku VIII. Síla

Spočítali jste si kartu roku na nové narozeninové období a vyšla vám Síla? A začali jste se těšit? Tak možná nečtěte dál, možná vás malinko vyvedu z iluzí. Na poslední rok pod vládou karty Síla si dobře pamatuji. Poté, co se mnou zatočilo Kolo života a udělalo mi ze života [...]

Karta roku VIII. Síla2019-03-15T19:38:51+01:00

Karta roku V. Velekněz

„Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti.“ Touhle větou otevírá Jan Amos Komenský své dílo Orbis Pictus. Moudrostí přitom míní nejen to, aby děcko umělo číst, psát a počítat, ale zároveň postupovalo i na duchovní cestě. Což jsou dva aspekty, které společně tvoří jádro karty Velekněz. Pokud vám vychází [...]

Karta roku V. Velekněz2019-03-08T17:22:45+01:00

Karta roku XV. Ďábel

Vytvořili jste si život, plný stabilních návyků, pohodlných rutin a drobných materiálních radostí? Roční karta Ďábel vám do něj pravděpodobně hodí vidle. A podrobí vaše zatuchlá přesvědčení tlakové zkoušce. Ďábel vytahuje na světlo ty aspekty naší povahy a osobnosti, které jsme dosud považovali za temné. Uvádí nás v pokušení. Vystavuje [...]

Karta roku XV. Ďábel2018-10-25T15:59:07+02:00

Karta roku XII. Viselec

Období Rok Viselce… Jak už sám název této karty napovídá, zřejmě nepůjde o rok výrazně svižný, kdy věci budou fungovat rychle a bez zádrhelů. Pokud něco někde visí, obvykle se to moc rychle nehýbe, a je potřeba souhry několika faktorů a okolností, aby se to pohnulo vůbec. Toto období [...]

Karta roku XII. Viselec2018-10-25T15:59:37+02:00

Tarotová mapa života (aneb jak spočítat kartu roku)

Karta roku neboli růstu je jeden symbol velkých Arkán, který si vypočtete z data vašich posledních narozenin. Upozorňuje na možnosti, které budete moci během následujícího roku využít ke svému osobnímu růstu, ale i na výzvy a lekce, jichž se vám dostane. Když si vedle sebe sepíšete všechny karty roku za [...]

Tarotová mapa života (aneb jak spočítat kartu roku)2021-03-13T12:13:49+01:00

Karta roku XVI. Věž

Věž představuje jednu z nejobávanějších karet tarotu. Nikdo z nás nepřijímá příliš nadšeně prudké změny, notabene změny takového charakteru, jaké Věž dokáže přinést. Jsou totiž obvykle náhlé, často destruktivní, dramatické a o to více bolavé, že se často dotknou až našich nejniternějších pocitů. Věž a její zřícení tolik bolí proto, že [...]

Karta roku XVI. Věž2018-03-21T11:37:33+01:00

Karta roku IV. Císař

Císař je archetypem vládce, který dokáže budovat říše, ale také prosazovat své osobní zájmy. Je to typická mužská karta, plná síly a energie spojené s vědomím si své moci a prosazování svého ega. Období Rok Císaře přináší schopnost vědět, co chcete a také toho dosáhnout.  Představuje přímočarost, ochotu převzít [...]

Karta roku IV. Císař2018-10-25T16:00:42+02:00

Karta roku III. Císařovna

Období Rok Císařovny naznačuje, že vstupujete na plodnou půdu, na níž se bude dařit všemu novému a kde se toto nové bude moci bohatě rozvinout. Císařovna je spojena s přírodou, uměním, krásou a elegancí, a představuje také kreativní, pečovatelský rys člověka.Záležitosti v tomto období by měly dopadnout velmi dobře, přinést [...]

Karta roku III. Císařovna2018-10-25T16:00:58+02:00

Karta roku VII. Vůz

Období Rok Vozu přináší období změn, pohybu, akce, aktivity a razance. Také píle, touhy po moci, vytrvalosti, osamostatnění, cti, i odpovědnosti za své činy a chyby. V tomto období lze doporučit odvahu. Možnosti totiž nyní jsou. Bude hodně záležet na vašem osobním přístupu k životu. Vůz, na kterém sedíte, můžete [...]

Karta roku VII. Vůz2018-10-25T16:01:19+02:00

Karta roku II. Velekněžka

Velekněžka představuje princip božského ženství. Je to historicky žena – papežka, panenská bohyně, čemuž odpovídá i její obvykle modrý a bílý oděv. Představuje nevědomé síly, jemnocit, předtuchy a často nevysvětlitelnou, ale hluboce zakořeněnou jistotu. Je klíčem k tajemné pravdě, nepřístupné logickému chápání. Její spirituální cesta vede nad materiálními hodnotami [...]

Karta roku II. Velekněžka2018-10-25T16:01:45+02:00

Karta roku 0. Blázen

Možná si někdo z vás řekne, že tohle je nějaký omyl. Jak by vám jako roční karta mohla vyjít nula?!?Připomeňme si, že roční karta se počítá jako součet všech číslic dne a měsíce narození a aktuálního roku. Součet se případně zredukuje tak, aby součet byl menší než 22. A to [...]

Karta roku 0. Blázen2018-10-25T16:01:59+02:00

Karta roku X. Kolo štěstí

Karta Kolo štěstí upozorňuje na neustálé začátky a konce a také na skutečnost, že život není jen rovná cesta. Jednou jsme „dole“, jindy zase „nahoře“. Kde sami sebe momentálně vidíme, nezáleží ani tak na vnějších událostech, jako spíš na naší ochotě připustit změny a jednat v souladu se svým osudem. [...]

Karta roku X. Kolo štěstí2018-10-25T16:02:36+02:00

Karta roku VI. Milenci

Karta Milenci vyjadřuje potřebu každého člověka být částí celku. Stvořením světa byla původní jednota roztržena na poloviny a od té doby stojí proti sobě jako jin a jang, žena a muž. Vzájemně se přitahují právě kvůli těmto protikladům a to jim dává možnost opětného sjednocení. Je však třeba si [...]

Karta roku VI. Milenci2018-10-25T16:06:23+02:00

Karta roku IX. Poustevník

Rok Poustevníka oznamuje dobu, kdy se vědomě či nevědomě vnitřně uzavíráme a vyhýbáme lidem. Nastal čas přemýšlet o své situaci, přizpůsobit se náročnějším požadavkům života. Stahujeme se do ústraní, abychom si ujasnili souvislosti a cíle, hledali pravdu a smiřovali se s vlastní smrtelností. To nás přivádí zpět k ryzímu jádru naší [...]

Karta roku IX. Poustevník2018-10-25T16:02:58+02:00

Karta roku XI. Spravedlnost

Karta Spravedlnost vede k nastolení životní rovnováhy, upozorňuje na nutnost nazírat na svět nestranně a čistě a vše posuzovat s odstupem a nezaujatě. Tento archetyp nás učí připustit všechna hodnocení stejnou měrou, tj. dovolit si projevit svůj vlastní názor, ale dát i prostor hodnocením, která bychom raději neslyšeli. Takovýto přístup vede [...]

Karta roku XI. Spravedlnost2018-10-25T16:03:18+02:00

Karta roku XIV. Mírnost

Energie karty, jak vyplývá z jejího názvu, je mírná a klidná. Symbolizuje harmonii a vyrovnanost. V některých tarotových sadách se tento archetyp nazývá „Umění“, „Alchymie“ nebo taky „Pravá míra“. Jde tedy o to, najít v sobě rovnováhu, ve smyslu sladění všech protikladů v našem nitru. Předchozí karta Viselec nás naučila vidět vše kolem [...]

Karta roku XIV. Mírnost2018-10-25T16:03:35+02:00

Karta roku XIX. Slunce

Energie této roční karty nás vede k tomu, abychom byli sami sebou. Rok Slunce umožňuje lépe poznat vlastní individualitu, uvědomit si, jaká je skutečně naše osobnost, jaké jsou naše jedinečné schopnosti, kvality, dary. Slunce je o uvědomování si svého vlastního a jedinečného JÁ. Slunce nám dává možnost vnímat sebe samé, [...]

Karta roku XIX. Slunce2018-10-25T16:03:50+02:00

Karta roku XIII. Smrt

XIII Smrt (číslo 13, znamení Štír, planeta Pluto) V roce tarotové karty Smrt není nic vlažného. Možná proto, že smrt patří k těm nejpohyblivějším a nejživějším aspektům, které vůbec existují. Neustále něco zaniká, aby se zrodilo nové – bez toho by neexistoval život. V naší kultuře se však často smrti bojíme, neboť [...]

Karta roku XIII. Smrt2018-10-25T16:04:11+02:00

Karta roku XXI. Svět-Univerzum

XIX Univerzum (zredukované číslo 3, planeta Saturn) Vibrace karty Univerzum podporují vnější aktivitu. Rok Univerza je ideální k cestování, k objevování cizích a neprozkoumaných světů, a to vnitřních i vnějších.  Jelikož tato karta uzavírá cestu velkých arkán, je nanejvýš vhodné rozloučit se s tím, co již našemu životu neslouží, co je [...]

Karta roku XXI. Svět-Univerzum2018-10-25T16:04:31+02:00

Karta roku XX. Poslední soud

Energie karty Poslední soud vede k hlubokým a pronikavým úsudkům. Tomu, kdo se nachází v roce Posledního soudu, v žádném případě nestačí povrchní pohled na situace, události či jiné lidi. Chce proniknout hlouběji, touží lépe poznat sebe sama v širší perspektivě celku, jehož je součástí. Poslední soud symbolizuje období, kdy vše staré a [...]

Karta roku XX. Poslední soud2018-10-25T16:08:17+02:00

Karta roku XVII. Hvězda

XVII Hvězda (číslo 8, znamení Vodnář, planeta Uran) Energie této karty probouzí víru ve vyšší řád, důvěru v to, že vše, co se děje, je to nejlepší, co se dít má. Díky této důvěře a uvolnění můžeme poznat širší souvislosti, nechávat se tzv. nést proudem a jednat spontánně, bez zvláštního [...]

Karta roku XVII. Hvězda2018-10-25T16:08:41+02:00

Vypočtěte si kartu roku

Co je karta roku? Dá se říct, že jde o energii či vibraci, která nás ovlivňuje vždy od našich posledních narozenin do těch dalších. Vypočítává se z karet velkých arkán, neboli archetypálních obrazů, kdy každý z nich disponuje svým daným číslem. Archetypů je celkem 22. […]

Vypočtěte si kartu roku2018-10-25T16:09:05+02:00
Přejít nahoru