Karta Spravedlnost vede k nastolení životní rovnováhy, upozorňuje na nutnost nazírat na svět nestranně a čistě a vše posuzovat s odstupem a nezaujatě. Tento archetyp nás učí připustit všechna hodnocení stejnou měrou, tj. dovolit si projevit svůj vlastní názor, ale dát i prostor hodnocením, která bychom raději neslyšeli. Takovýto přístup vede k objektivitě a k poznání skutečné podstaty věcí.

Energie roku Spravedlnosti nás učí přijímat obě strany jedné mince a připomínat si, že žijeme ve světě polarit. A proto má karta Spravedlnost číslo 11, které se redukuje na dvojku. Číslo dvě značí schopnost uvědomit si prapůvodní jednotu se stvořitelem skrze naše oddělení. Dvojka symbolizuje protiklad, rovnováhu, kontrast. Je ukazatelem protipólů, které společně neustále vystupují a z nichž jeden nemůže existovat bez druhého, resp. nemohou být od sebe odděleny. Jsou to např. dobro a zlo, teplo a chlad, krása a ošklivost, plus a mínus, bohatství a chudoba, život a smrt…

Astrologickým znamením karty jsou Váhy, které se nacházejí pod vládou Venuše. Rok Spravedlnosti nás tudíž vede ke zklidnění, k souladu a harmonii s ostatními, konstruktivní komunikaci a také k hlubšímu vnímání krásy všude kolem nás. S tím souvisí také potřeba uklidit prostor, kde žijeme, zbavit se nepotřebných věcí a také všech destruktivních programů ve své mysli. Zkrátka provést generální úklid ve svém vnějším i vnitřním světě. Tento rok je rovněž ideální k vyřešení dlouhodobých sporů.

 

Vztahy

Rok Spravedlnosti nás povede k tomu, abychom s ostatními spolupracovali v duchu harmonie, rovnováhy a vzájemné podpory. V partnerském vztahu se budou ujasňovat „pravidla hry“, hranice, rovnováha v přijímání a dávání, bude se testovat čestnost a nastolené morální zásady vztahu. Na povrch se dostanou veškeré dosud skrývané iluze, klamy i sebeklamy a více než kdy jindy bude v tomto roce důležitá konstruktivní, jasná komunikace. Je však důležité dát si pozor na to, abychom racionálním modelem a dokonalostí pravidel hry nezastínili vřelost a hloubku svých citů. Také bychom měli být opatrní ve vynášení soudů.

 

Profese

V této oblasti by nemělo docházet k radikálním změnám, spíše se bude harmonizovat to, co bylo dosud vytvořeno. Rok Spravedlnosti je vhodný k vyřešení právních a finančních záležitostí, k přehodnocení etického kodexu v zaměstnání, k tomu, abychom si s ostatními vyříkali to, co jsme dosud tzv. zametali pod koberec. Může se velmi dařit novým originálním nápadům a projektům a štěstěna bude zvláště nakloněná oblasti literární nebo publikační činnosti. Také uměleckému tvoření všech směrů se bude dařit velmi dobře.

 

Zdraví

Planeta Venuše v oblasti zdraví symbolizuje především hormony, žlázy, mandle, cévy. V tomto roce bude velmi důležité vyváženě rozdělit svůj čas mezi práci a odpočinek. Stejně důležitá je střídmá a vyvážená strava. Jakékoli experimentování v oblasti radikálních redukčních diet se nemusí vyplatit.

 

Rada

Dopřejte si meditaci, abyste se propojili se svým středem! Naučte se s láskou přijímat i negativní aspekty života! Buďte sami k sobě naprosto upřímní! Jestliže je vám chování druhého člověka nepříjemné, anebo vás zraňuje, ptejte se, co vám tímto chováním zrcadlí a na jaké vaše vnitřní zranění tím poukazuje.

 

Varování

Odolejte pokušení vynášet radikální soudy! Vyvarujte se zbrklému a impulzivnímu chování!

 

Afirmace

Přijímám život ve všech jeho protikladech.

Svou pravdivost a nadhled nacházím ve svém nitru.

Je bezpečné přijímat názory jiných, i když jsou odlišné od mých.

 

 

 

 

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.