Období

Rok Viselce… Jak už sám název této karty napovídá, zřejmě nepůjde o rok výrazně svižný, kdy věci budou fungovat rychle a bez zádrhelů. Pokud něco někde visí, obvykle se to moc rychle nehýbe, a je potřeba souhry několika faktorů a okolností, aby se to pohnulo vůbec.
Toto období bude velmi pravděpodobně spojeno s nějakým přehodnocováním – ať už názorů, či postojů, každopádně ale půjde o názory a postoje vaše vlastní. Proto totiž obvykle „visíme“ – zasekneme se na místě. Člověk se svých názorů a postojů vzdává nerad a často velmi neochotně, a právě kvůli tomu zůstává stát a nemůže hnout věcmi, ani sám postupovat kupředu. S tím souvisí i ve spojitosti s Viselcem jiné, často skloňované slovo – oběť.

Nejedná se o to, že bude obětován člověk, visící za nohu na stromě, ale o to, že on sám, tedy potažmo MY sami musíme něco obětovat, něčeho se vzdát. A dostáváme se opět k oněm názorům a postojům. Tuto oběť si můžeme ulehčit tím, že se záměrně pokusíme podívat na věc jinýma očima, z jiného úhlu pohledu nebo prostě jiné strany. Ať už k tomu použijeme oči kamarádky, názor kolegy, svou vlastní cíleně přehozenou roli, měl by nám tento pohled poskytnout jiná, nová řešení, ke kterým bude ale potřeba se těch starých vzdát. A čím déle s tím budeme otálet a lpět na svém přesvědčení, i když už je docela zřejmé, že v něm něco drhne, tím déle budeme v pozici, která není příliš příjemná, protože nás omezuje.
Atmosféra tohoto období se tedy ponese v duchu změn, které nás posunou vpřed a pomohou nám často pohnout s věcmi, se kterými jsme se lopotili už docela dlouho. Je pravda, že odhodlat se a něco změnit sami u sebe není vždy příjemné, ale obecně lze vnímat rok Viselce jako pozitivní a motivující. I nepříjemné změny mohou přinést dobré výsledky, a při celkovém ohlédnutí za tímto rokem často zjistíme, kolik jsme toho obětováním něčeho stejně už nefunkčního, získali, a jaké možnosti se před námi otvírají.

Numerologicky

Karta Viselce nese číslo XII. V tomto období bude pro vás důležité vnímat situace i osoby z mnoha možných úhlů a perspektiv. Pravděpodobně budete těžko snášet, pokud budete jakkoli omezováni. Získáte ale dar skoncovat se všemi zastaralými vzorci myšlení a chování. Dokonce budete moci použít i humor a jisté odlehčení jako jinou perspektivu pohledu, abyste sobě i druhým pomohli odhalit, co vás, nebo je blokuje. Vaším talentem v roce Viselce bude schopnost neustále překonávat vlastní omezení. Díky tomu se bude rozvíjet vaše schopnost pomáhat v tomto procesu ostatním.

Astrologicky

Viselec je obvykle spojován s planetou Saturn: planeta práce, úsilí a omezování.

Vztahy

Ve vztazích může rok Viselce představovat určité uvíznutí, stagnaci.
Může se objevit rodinná, ale i pracovní situace, u níž nevíte, jak z ní ven. Pokud něco nefunguje, je potřeba nového pohledu na sebe, partnera, nebo věc, které se to týká.

Povolání

Mějte trpělivost. Finanční okolnosti mohou být možná dočasně omezující, ale pro to, aby se to změnilo, lze něco udělat.  Chápejte to jako příležitost zkoumat, čeho jste finančně dosáhli a položte si otázku, zda to stálo za vynaloženou námahu, či zda je potřeba něco ve vašich plánech a úsilí změnit.

Zdraví

S Viselcem přichází nedostatek fyzické energie. Vyhraďte si čas na odpočinek, četbu a rozjímání. Nemá smysl se fyzicky přepínat, abyste něco dokázali, konečně tím pohnuli, nebo něco stihli, protože tím si můžete dokonce přivodit fyzické zhroucení takového rázu, že vás v podstatě zastaví, a to na mnohem delší dobu, než byste byli využili na onen odpočinek. Pokud si vyhradíte čas na přemýšlení, pomůže vám to obnovit rovnováhu. S nedostatkem energie mohou souviset i chronické nemoci, které se mohou ozvat, a nebude se jim od vás příliš chtít.

Rada

Přehodnoťte své současné názory a postoje, a pokud vám nějakým způsobem škodí, nebo vás omezují, neváhejte je změnit ve prospěch nových, lepších, vzdejte se kontroly úplně nade vším, udělejte krok vzad, abyste zase mohli jít dopředu. Využijte možnost vidět věci jinak.

Varování

Nerezignujte na další plány, chtění, touhy, nenechte sebou manipulovat, neobětujte vše pro něco, co vám neprospívá, nenechte se využívat.

Otázky pro vnitřní rozvoj

Za čím se ženeš? Na čem lpíš? O co se snažíš? Co pořád dokola řešíš? Čím se vnitřně pořád zabýváš? Co ti nedá usnout? Čemu kladeš odpor? Proti čemu bojuješ?

Afirmace

  • Oprošťuji se, pozoruji svět z jiného hlediska, regeneruji a získávám nový pohled na věc.
    • Těší mne objevovat co nejvíce pohledů na věci i sebe
    • Zaujímám správný životní postoj a jsem schopen něco obětovat.

 

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.