Velekněžka představuje princip božského ženství. Je to historicky žena – papežka, panenská bohyně, čemuž odpovídá i její obvykle modrý a bílý oděv. Představuje nevědomé síly, jemnocit, předtuchy a často nevysvětlitelnou, ale hluboce zakořeněnou jistotu. Je klíčem k tajemné pravdě, nepřístupné logickému chápání. Její spirituální cesta vede nad materiálními hodnotami a světskými vztahy. Jejím darem je moudrost a znalost světa z té skryté, tajemné strany. Velekněžka tradičně platí za jednu ze tří ochranných karet v tarotu, což se kryje s představami křesťanské mytologie, podle níž zůstane nezraněn hrdina, který je pod ochranou panny.

Období

Rok Velekněžky přináší období, kdy byste radu a pochopení měli hledat místo ve vnějším světě, naopak v tom svém vlastním, vnitřním. Je to pozitivní karta pro všechny, kdo usilují a hledají cestu k osobnímu rozvoji, zejména v duchovní oblasti, a také rozvoji mimosmyslových schopností a vnímání. Velekněžka je bytost pasivní, přijímající, a naznačuje, že je čas o svých plánech přemýšlet, a trpělivě vyčkávat. Ve zklidnění má vaše duše šanci, že ji uslyšíte. S kartou Velekněžky dostanete šanci poodejít do ústraní a dát věcem čas, ať se stanou.

Numerologicky

Velekněžka má číslo 2, které v numerologii poukazuje na citlivost, intuici a potřebu partnerství. S tímto číslem člověk nehledí jen sám na sebe, ale uvědomuje si druhé a snaží se o kontakt na duchovní i emoční úrovni. Dvojka je jemný, taktní a diplomatický typ člověka. Dokáže odpouštět a disponuje velkou dávkou porozumění.

Astrologicky

Živlem Velekněžky je voda, živel emocí a její planetou je Luna, spojená s ženskostí, intuicí, cyklem, a rytmem přírody.

Vztahy

Ve vztazích může rok Velekněžky přinášet porozumění, hlubokou náklonnost, blízkost a spřízněnost duší, jemnocit a starostlivost a v neposlední řadě i přesvědčení, že jste s partnerem spojeni neviditelným poutem. Pokud v období Velekněžky žijete sami, budete pravděpodobně hluboce spokojeni s tímto způsobem života. Přesto se můžete trpělivě připravovat na nové setkání, aniž byste naléhali nebo se sami do něčeho nutili.

Povolání

Velekněžka vám naznačuje, že se oblast vaší činnosti může krýt s tématy této karty, tedy například terapií či ezoterikou, ale může svědčit i o vašem postoji, který ke své práci zaujímáte. Poukazuje na to, že každodenní úkoly nyní dokážete plnit trpělivě, jste ochotni přijímat otevřeně nové podněty a při rozhodování o otázkách povolání nasloucháte vnitřnímu hlasu.

Zdraví

I ve zdraví pro toto období byste měli naslouchat své intuici, a pokud máte pocit, že je něco v nepořádku, poslechněte a pro jistotu navštivte lékaře ohledně prevence. Protože Velekněžka náleží Luně a představuje ženství, měli byste věnovat pozornost možným problémům s hormonální nerovnováhou a ženskými orgány.

Rada

Věřte sami sobě a odpovědi hledejte v srdci. Snažte se být laskaví, vnímaví a prozíraví. Naslouchejte a přijímejte. Nechte věci, aby se staly.
Varování
nesnažte se umlčet svou intuici. Nepřetvařujte se. Nebraňte se „oddat se“. Nic nepopohánějte, ani nelámejte přes koleno.

Otázky pro vnitřní rozvoj

V čem se bojím spolehnout na svůj vnitřní hlas? Rozumím dobře, co se mi snaží říci? Věřím své intuici nebo se nechávám ovlivňovat názory nebo strachem druhých?

Afirmace

Jsem vnímavou a intuitivní bytostí.
Mám pochopení pro druhé a pomáhám jim.
Plně si důvěřuji a vážím si pocitu vnitřní celistvosti.
Mám pochopení pro druhé a dovedu jim pomáhat.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.