XIX Univerzum (zredukované číslo 3, planeta Saturn)

Vibrace karty Univerzum podporují vnější aktivitu. Rok Univerza je ideální k cestování, k objevování cizích a neprozkoumaných světů, a to vnitřních i vnějších.  Jelikož tato karta uzavírá cestu velkých arkán, je nanejvýš vhodné rozloučit se s tím, co již našemu životu neslouží, co je přežité.

V roce Univerza si víc než kdy jindy můžeme uvědomovat svou bytostnou podstatu, tj. to, že každý z nás je součástí celku a vše, co se děje ve vnějším světě, se nás týká. Nelze se od toho odštěpit. Rok Univerza nabízí nový a ucelený pohled na sebe sama, na vztahy i na celý život. Někdy s námi tento nový pohled může otřást, neboť je to vidění bez účasti ega. Toto vnímání jde ZA hranice ega, proto se někdy můžeme cítit nejistě, dokonce mít pocit ohrožení a nebezpečí. Není však třeba se obávat. Jde o probouzející se vědomí, duchovní růst, kosmické splynutí, o sílu tvůrčího JÁ. O uvědomění si souhry dobra a zla, které tvoří tu skutečnou a pravou jednotu.

Rok Univerza je ideální k uskutečňování tvůrčích projektů a vizí. Číslo 21 je jednak vysoce vibračním mystickým číslem (3 krát 7) a navíc zredukované číslo tři obsahuje vibraci duševní vůle, která o svou realizaci usiluje ve hmotě. Je číslem velké citlivosti a také sjednocení duše, mysli a vůle konat.

Síla Saturnu nás v tomto roce může razantně upozorňovat na to, že není něco v pořádku. Saturnská síla sama o sobě pobízí k perfektnosti a disciplíně. Chce nás vést k tomu, abychom se pomocí vlastní ctižádosti a plněním povinností propracovali výše, vynikli v povolání nebo získali vyšší společenské postavení.

 

Vztahy

Rok Univerza slibuje ve vztazích šťastné období a možnost potkat takového partnera, který nás bude dlouhodobě provázet na cestě životem. Vztah se může stát kosmickým zážitkem, a jestliže v něm budeme milovat bez podmínek, staneme se součástí vesmírného tance. Naopak vztah, který se  již dlouhodobě potýká s vážnějšími problémy, může dojít svému ukončení.

 

Profese

V oblasti povolání znamená rok Univerza úspěch, dosažení cílů nebo aspoň jistotu, že vše započaté lze dovést do konce. Krom toho se konkrétní činnost shoduje s životními plány. To znamená, že můžeme nalézt práci, která se stane naším posláním. Může se také otevřít možnost mezinárodní spolupráce.

 

Zdraví

V tomto roce je dobré dát pozor na opakující se zdravotní potíže, na chronické nemoci. Ohroženy jsou také kosti, klouby a páteř. Sledujte „řeč těla“ a snažte se sladit s jeho požadavky.

 

Rada

V tomto roce není prostor na poustevničení. Otevřete se světu, lidem, příležitostem, novým úhlům pohledu…a cestujte. Svět je váš! :-)

Varování

Neopakujte stále stejné chyby, letos by se vám to mohlo zvlášť vymstít. Pokud něco ve vašem životě již delší dobu nefunguje, rozlučte se s tím.

 

Afirmace

S láskou a vděčností se loučím s tím, co se mnou nerezonuje.

Těší mne objevovat vše nepoznané.

Nadšeně realizuji své vize a nápady.

Cestování je pro mne velkým zdrojem inspirace.

Svým životem přispívám k tomu, aby byl svět lepší.

Otevírám se světu.

Já jsem.

 

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.