Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti.“ Touhle větou otevírá Jan Amos Komenský své dílo Orbis Pictus. Moudrostí přitom míní nejen to, aby děcko umělo číst, psát a počítat, ale zároveň postupovalo i na duchovní cestě. Což jsou dva aspekty, které společně tvoří jádro karty Velekněz. Pokud vám vychází jako karta roku, zaručeně ochutnáte alespoň jeden z nich.

Velekněz na cestě Blázna symbolizuje okamžik, kdy se dítě stane povinným školní docházky. Jeho dny už nejsou vyplněny jen hrou a bezstarostným zkoumáním světa kolem. Místo toho nafasuje aktovku, přezůvky a svačinu. Učí se tiše sedět, dávat pozor a vstřebávat vědomosti. Zjišťuje, že je potřeba si dělat poznámky, mít pořádek v sešitě a dodržovat školní řád. Hlavně nezapomenout domácí úkol!

V některých sadách se 5. karta velkých arkán jmenuje také Víra. Symbolizuje náboženství, víru jako takovou i hlubokou duchovní práci. Velekněz zkrátka spojuje dohromady dvě autority, které se dříve na vesnici těšily speciální vážnosti – pana učitele a pana faráře.

Numerologicky

Rok Velekněze zažijete, pokud součet vašeho data narození a aktuálního roku dává 5. Pětka je číslem dobrodružství, výzev a nových zážitků. Její podstatou je proměna a transformace. Touží po svobodě, proto vytahuje na světlo všechna dogmata a utkvělá přesvědčení, kterým jsme doposud pevně věřili. Jejich platnost buď podpoří novou zkušeností a novými důkazy, nebo je bez milosti smete ze stolu.

Astrologicky

Kartě Velekněz odpovídá zemské znamení Býka, které propojuje vnitřní a vnější struktury. Učí nás jít po stezce duchovního a osobního rozvoje, a přitom zvládat potřeby naší každodenní existence. Klade důraz na roli rodiny a společenství.

Vzdělání a rozvoj

Velekněz je v první řadě učitelský archetyp. Inspiruje k učení – sama sebe i druhých. V roce pod jeho vládou se možná rozhodnete (znovu) usednout do školních lavic. Přihlásit se na fyzický kurz, nebo studovat on-line. Najít si mentora a konečně si vyřídit průkazku do knihovny.

Nebo se naopak rozhodnete své nabyté zkušenosti a vědomosti předávat. Stát se učitelem, poradcem, lektorem nebo vedoucím zájmového kroužku. Vypsat svůj vlastní kurz, nebo ho natočit na video. Začít psát odbornou knihu nebo alespoň sérii článků. Možnosti jsou nepřeberné.

Vztahy

Do oblasti vztahů Velekněz vnáší určitou vážnost. Rok ve znamení této karty inspiruje zejména ke dvěma věcem. Tou první je podívat se zpět na nefunkční vzorce z původní rodiny a tíživé rodinné vztahy. Velekněz nabízí dostatek rozumu a bezpečný rámec se s nimi vypořádat.

Tou druhou je založení vlastní rodiny. Pokud s někým žijete „na psí knížku“, Velekněz vám nejspíš položí na stůl otázku manželství. Jenom o sexu to v roce Velekněze moc nebude. Naštěstí po něm následuje rok Milenců

Práce a peníze

V práci je rok Velekněze příležitostí učit se novým věcem, prohloubit své poznání a posunout se na novou úroveň. Ať už je jedná o kariérní postup, nebo volbu úplně nové profesní cesty. Vede nás také k hledání hlubšího smyslu, pravého poslání, svého PROČ.

Nechává nás také prověřit hranice našich morálních zásad. Zjišťuje, zda dáme přednost pravdě a etickému podnikání, nebo se necháme vést osobním prospěchem.

Zdraví

Kartě Velekněz na těle odpovídá hrdlo, krk a ramena. To ale neznamená, že byste s nimi v roce Velekněze nutně měli mít nějaké potíže. Naopak: pokud vás trápí, období vám dává příležitost to konečně vyřešit. Všímejte si také, kolik si toho nakládáte na ramena, co vás dusí, nebo v jakých situacích je pro vás obtížné se vyjádřit.

Rada

Ujasněte si, jaké je vaše poslání a které hodnoty považujete za důležité. Učte se a učte. Důvěřujte svému vnitřnímu vedení a následujte svou pravdu.

Otázky pro vnitřní rozvoj

Jakou životní lekcí právě procházím?

Co mi říká mé vnitřní vedení? Jak mu naslouchám?

Které znalosti, dovednosti a zkušenosti mohu předávat druhým?

Afirmace

  • Inspirují mě situace, ve kterých se mohu něco naučit.
  • Pramen víry proudí skrze mne a já z něj mohu čerpat.
  • Vytvářím hodnoty v rodinném i profesním životě.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.