Karta roku neboli růstu je jeden symbol velkých Arkán, který si vypočtete z data vašich posledních narozenin. Upozorňuje na možnosti, které budete moci během následujícího roku využít ke svému osobnímu růstu, ale i na výzvy a lekce, jichž se vám dostane. Když si vedle sebe sepíšete všechny karty roku za celý život, dostanete svou osobní tarotovou mapu.

Váš první rok začal ve chvíli, kdy jste se narodili. Pokud to nebylo 1. ledna, kalendářní rok s tím vlastně nemá co do činění. Váš osobní rok, a tedy i jemu příslušná karta, trvá vždycky od narozenin do narozenin.

Pokud si chcete spočítat, jaká karta vládne vašemu aktuálnímu roku, vezměte den a měsíc vašeho narození a přičtěte k němu letopočet, kdy jste oslavili svoje zatím poslední narozeniny. Sčítejte tak dlouho, dokud vám nevyjde číslo 21 nebo nižší. Pak už ve sčítání dál nepokračujte. Vaším symbolem růstu pro aktuální rok je ta karta velkých Arkán, která odpovídá vypočtenému číslu.

Dvě možnosti výpočtu

Vtip je v tom, že se to dá počítat dvěma způsoby. Podle toho prvního sčítáte všechna čísla za sebou. Je to o něco jednodušší a také výhodnější, pokud chcete jako kartu roku častěji zažívat Slunce, Hvězdu nebo Poslední soud. Ve druhém případě sčítáte pod sebe jako ve škole. Někdy vás oba způsoby dovedou ke stejnému výsledku. Zajímavější jsou ale případy, kdy ne.

Představte si, že jste se narodili 3. října. Vaše poslední narozeniny se tím pádem odehrály v roce 2017.

Sčítáme-li za sebou (3 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 7), dostaneme číslo 14, které odpovídá kartě Mírnost.

Když ale stejné datum sečteme pod sebe, vyjde číslo 5, čili Velekněz.

      3
10
2017
——–
2030 = 2 + 3 = 5

Při sčítání pod sebe čísla nějakou dobu následují za sebou, ale pak nastane zlom. Posloupnost spadne zpátky k nižšímu číslu a pak zase nějakou dobu pokračuje. Angeles Arrienová tomu ve Velké knize Crowleyho Tarotu říká cykly růstu.

„Tam, kde nastane změna v posloupnosti, končí jeden cyklus růstu a začíná nový. Tento rok bývá často přechodným obdobím, ve kterém je všechno s konečnou platností ukončováno a probíhá příprava na nové začátky,“ píše autorka.

Jednotlivé cykly růstu

Každý cyklus s sebou nese hlavní téma podle toho, kterou kartou začíná. 0. Blázen a 1. Mág při tomto způsobu počítání nemohou vyjít. Angeles Arrienová k tomu píše, že jejich charakteristiky jsou obsaženy v každém z nás.

  1. Velekněžka – tento cyklus nás vede k individualizaci a nezávislosti. Máme v něm za úkol prokázat svoji soběstačnost a schopnost důvěřovat sami sobě.
  2. Císařovna – též Venušin cyklus, nebo stezka srdce. Učí nás naslouchat vnitřnímu hlasu a hledat hlubší význam věcí. Otevírá otázky, spojené s mateřstvím, partnerstvím a tvůrčím procesem.
  3. Císař – cyklus vůdcovství. Hodí se k budování pevných životních základů, zkoumání svých vůdčích schopností a bezmyšlenkovitých vzorců chování. V tomto období se konfrontujeme s otcovskou autoritou a učíme se přijmout svou vlastní.
  4. Velekněz – cyklus společenství. Přináší s sebou dvě témata. Jedním je rodina, druhým duchovní vývoj. Aktuální pro vás bude učení, ať už ve smyslu učit se, nebo učit druhé.
  5. Zamilovaní – vztahový cyklus. Roky, odstartované kartou milenců, se zaměříte na budování a kultivaci vztahů. A také na rozhodování, které vztahy chcete rozvíjet a které naopak opustit.
  6. Vůz – cyklus aktivity a klidu. Vozataj na kartě Vůz má jeden základní úkol, totiž udržet se v sedle. K tomu je potřeba se naučit rozlišovat, kam nás táhne naše duše a kde přejímá opratě naše ego. Cíle a úkoly prvního typu půjdou snadno. Druhá skupina, to bude boj.
  7. Síla/Spravedlnost – která z nich patří k číslu 8, je mezi tarotáři odpradávna předmětem sporu. Správná odpověď je: jak to cítíte. Každopádně jedna vládne, zatímco druhá jí, někdy účastně, jindy kriticky, nahlíží přes rameno. V tomhle cyklu buď budete objevovat svou vnitřní sílu a její zdroje, nebo pro vás bude větším tématem vyrovnání a rovnováha. Jedno téma mají společné: jednoduchost.
  8. Poustevník – cyklus objevování. V těchto letech se vydáváme do svých vnitřních světů. Svítíme si lucernou do tmavých koutů své duše. Završujeme, co je potřeba završit, a ustavujeme nový řád.

Pokud jste právě v produktivním věku, pravděpodobně zažíváte některý z cyklů růstu, popsaných výše. Významy těch dalších snadno odvodíte podle příslušných karet velkých arkán.

Jak si vytvořit tarotovou mapu

Asi už tušíte pointu – z jednotlivých karet roku si můžete snadno sestavit tarotovou mapu celého života. Budete k tomu potřebovat tužku a několik listů nejlépe linkovaného papíru. Nebo si můžete otevřít novou tabulku na počítači. Pokud jste si karty roku nikdy nepočítali, celý proces vám zabere zhruba hodinu času.

Udělejte si čtyři sloupce. První je určen pro váš věk. Na první řádek napište nulu. Pokračujte dál po řádcích, až kam uznáte za vhodné. (Já mám cvičně spočítáno až do stovky.) Do druhého sloupce napište příslušné kalendářní roky. Na prvním řádku bude samozřejmě rok vašeho narození. Do třetího sloupce si dopočítejte pro každý rok symbol růstu. Je to snadnější, než to vypadá – stačí najít zlomy. Ve 21. století jdou naprosto pravidelně po 10 letech.

Čtvrtý, nejširší sloupec si ponechte na poznámky. Vzpomeňte si na roky, které pro vás byly nějakým způsobem zlomové. Zaznamenejte si všechny pro vás významné události. Svatby, promoce, stěhování, rozchody, narození dětí, úmrtí blízkých lidí. Nemoci, úrazy, velké změny váhy. Výhry v loterii. Kariérní postupy a změny zaměstnání. Spirituální zážitky a velké AHA momenty.

A nakonec tohle všechno porovnejte s kartami, které k daným rokům příslušely. Dozvíte se nejen něco o sobě, ale i i tom, jak se jednotlivé symboly velkých Arkán ve vašem životě projevují.

Jednotlivé karty roku a jejich popis přehledně najdete tady.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.