Vytvořili jste si život, plný stabilních návyků, pohodlných rutin a drobných materiálních radostí? Roční karta Ďábel vám do něj pravděpodobně hodí vidle. A podrobí vaše zatuchlá přesvědčení tlakové zkoušce.

Ďábel vytahuje na světlo ty aspekty naší povahy a osobnosti, které jsme dosud považovali za temné. Uvádí nás v pokušení. Vystavuje závislostem. Nabádá nás, abychom si dali ještě skleničku, svedli pohledného kolegu, nebo zakrojili ještě hlouběji do kontokorentu. Nahlíží nám přes rameno, když si bereme hypotéku. Ujišťuje nás, že na těch pár tisícovek, odkloněných stranou, nikdo nepřijde.

A pak nám pod nánosem špatného svědomí, studu a chuti zmizet z povrchu zemského dovolí objevit to nejdůležitější – humorný nadhled a schopnost zasmát se sami sobě.

Aspekty karty

Hned na úvod je potřeba připomenout, že Ďábel je původně křesťanský koncept. Vedle Boha, stvořitele všeho dobrého, bylo potřeba postavit ještě někoho, kdo je zodpovědný za všechny špatné věci, které se na světě dějí.

A to je zároveň podstata tohohle archetypu. Alibismus v nejčistší podobě. Za to, co se mi stalo, nemůžu já, ale zlá vnější síla. Roční karta Ďábel nás konfrontuje se všemi okamžiky, kdy máme tendenci říkat „Já nic, já muzikant“, a odmítáme převzít zodpovědnost za naše vlastní ne úplně moudrá rozhodnutí.

Obraz Ďábla vychází z řeckého boha Pana s lidskou tváří a kozlíma nohama. Pan je bohem lesů, stád, pastvin, divoké přírody, a patronem lovců a pastýřů. Ostatní bohové na Olympu se mu smáli pro jeho vzhled, ale často využívali jeho služeb a schopností. Což ukazuje další aspekt této karty. Některé své talenty a dary používáme, ale bráníme se je uznat a ocenit.

Numerologicky

Kartu Ďábel dostanete, když součet všech číslic data vašich posledních narozenin činí 15. Pokud sčítáte pod sebe a narodili jste se ve 2. polovině 20. století, je dost možné, že vás první rok Ďábla teprve čeká. Dalším součtem získáme číslo 6, kartu Milenců, která význam Ďábla v mnohém doplňuje.

Astrologicky

Kartě Ďábel odpovídá znamení Kozoroha. Další kozel na scéně přináší praktičnost, schopnost dosahovat vytčených cílů a plnit několik úkolů současně. Z planet je Ďáblu přiřazován Pluto jako výraz temné moci.

Sex a vztahy

Ve vztazích se povaha karty Ďábel projevuje nejsilněji. Vytahuje totiž na světlo naše strachy, představy a předsudky spojené se sexem. V tomto roce se vám v oblasti sexuality otevřou nové obzory. Najdete odvahu vyzkoušet něco nového, nebo potkáte někoho, kdo vás bude silně přitahovat. Sexualitu můžete začít vnímat jako hru a možnost tvůrčího vyjádření. Nebo se ještě hlouběji ponoříte do vztahů, plných závislosti a manipulace.

Práce a peníze

Ďábel je karta materiálního růstu a finančního úspěchu. Pokud si stanovíte konkrétní cíle a jasné kroky k jejich naplnění, v roce Ďábla jich pravděpodobně dosáhnete. Pokud se ale soustředíte jen na hmotnou stránku věci, může se stát, že sice splníte plán, ale uspokojení se nedostaví.

Pozor si dejte také na zbytečné nákupy a hromadění fyzických statků. Radost z nich v roce Ďábla bude pouze dočasná. Mnohem pravděpodobněji se pro vás stanou další zátěží a vězením, které jste si na sebe uvalili dobrovolně.

Rok také může přinést zkoumání hranic, morálních principů a hodnot, podle nichž podnikáte nebo kterými se řídíte v práci. Zjistíte, co všechno za určitých okolností považujete za normální a jak daleko jste s vidinou dobrého výdělku či jiné výhody ochotni zajít.

Zdraví

V oblasti zdraví je karta Ďábel spojená zejména s obtížemi, které nám způsobuje náš vlastní nezdravý životní styl. Sedavé zaměstnání, nedostatek spánku, kouření, stres, nevyvážená strava. To všechno se může v roce Ďábla začít projevovat v podobě chronických zdravotních komplikací. V ohrožení jsou také kolena, zuby a kosti.

Rada

Naplno se vrhněte do tvořivých projektů. Věnujte pozornost „pokušením“, která na své cestě potkáte. Ukazují vám hranice vašeho vnímání a přinášejí možnost naučit se něco nového. A především se neberte tak vážně.

Varování

Dávejte pozor na věci, lidi a situace, které vám berou svobodu. Vyvarujte se neuvážených kroků a riskantních investic.

Otázky pro vnitřní rozvoj

Jsem v současnosti na něčem (nebo na někom) závislý/á? Jaká potřeba nebo strach stojí za tím?

Jakou roli pro mě hraje materiální svět? Jaký mám vztah k hojnosti a penězům?

Co potřebuji k tomu, abych se na svůj život mohl/a podívat s nadhledem?

Afirmace

I v těžkých chvílích si udržím smysl pro humor.

Své problémy dokážu řešit v klidu a s nadhledem.

Smyslnost mi přináší radost.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.