Období

Rok Císařovny naznačuje, že vstupujete na plodnou půdu, na níž se bude dařit všemu novému a kde se toto nové bude moci bohatě rozvinout. Císařovna je spojena s přírodou, uměním, krásou a elegancí, a představuje také kreativní, pečovatelský rys člověka.Záležitosti v tomto období by měly dopadnout velmi dobře, přinést vám nejen zisk a prospěch, ale také radost a potěšení. Svých instinktů byste si měli v tomto období všímat právě tak jako toho, co vám radí rozum. Císařovniným archetypem je kromě hojnosti a kreativity také plodnost, která může znamenat nejen dítě jako takové, ale samozřejmě i nápad, nový projekt, novou vizi, kterou dovedete z myšlenek do života.  Císařovna je tvořivá, sama aktivní, nesedí, a nečeká, až jí něco spadne samo do klína. Císařovna je laskavá a milující, a ne nadarmo k ní chodili lidé žádat, aby se přimluvila a pomohla jim oblomit vládce. Diplomacie se v tomto období řadí mezi vaše silné stránky, bylo by škoda tuto schopnost nevyužít.

Numerologicky

Císařovně náleží číslo tři. V trojce se projevuje síla tvůrčí energie, která posílí rozum, logiku a kreativitu. Má bohatou myšlenkovou činorodost a obrazotvornost. Po tvůrčím přemýšlení by však měl následovat čin a praktické rozhodnutí, což někdy není tak jednoduché. Je možné se více otvírat a začít ze sebe vydávat vše to, co jsme v předchozích letech pochopili, ujasnili si a zvládli, a využít toho v prospěch růstu.
Toto období slibuje prožití mnoho podnětných, tvůrčích a radostných věcí. Trojka vyvolává potřebu uvolnit energii společenskými kontakty, studiem, cestováním či různými koníčky. Kreativita je hnacím motorem a vede k mnoha zajímavým projektům.

Astrologicky

Astrologicky je Císařovně přiřazena Venuše, planeta lásky, tvůrčí imaginace, umění, vztahu k přírodě, hmotě. Představuje schopnost radovat se ze života, dávat i přijímat lásku, pečovat, pěstovat i plodit. Venuše vládne zemskému znamení Býk a vzdušnému znamení Vah.

Vztahy

Rok Císařovny představuje období ženy, která je milovaná a milující, lásku, partnerství, manželství, rodinu v tradičním smyslu. Protože Císařovna představuje i mateřství, jeví se toto období jako vhodné pro úvahy tímto směrem. V tuto dobu bude pro vás důležité pečovat o vztah, partnera, i děti. Láska, se kterou to budete činit by však neměla být svazující. Přílišnou péčí se rostlina dá také udusit. A neměli byste zapomínat ani sami na sebe.

Povolání

Císařovna často popisuje někoho, kdo pracuje doma. Také naznačuje finance spojené s domovem jako hypotéky, půjčky na dům.  Značí finanční růst a harmonický vývoj, v zaměstnáních přeje tvořivému přístupu a tvůrčím činnostem vůbec. Bude se dařit osobním projektům, stejně jako práce pro blaho firmy.

Zdraví

Tělesnou oblastí, odpovídající Císařovninu vlivu, jsou ledviny. Věnujme jim proto stejně laskavou péči, jako celému „zbytku“ naší tělesné schránky a přinejmenším se snažme dodržovat pitný režim. Přirozeností Císařovny je i užívání si darů hojnosti, péče o fyzické blaho těla i ducha. Neváhejte se trochu hýčkat a užít si života.

Rada

Věřte přírodě. Je dost moudrá na to, aby zařídila vše dobře. Byla zde již před námi a bude zde i po nás. Důvěřujte zdárnému růstu a zdravému vývoji svých záležitostí, ponechte jim přirozený vývoj.

Varování

Nenechte se okouzlovat zbytečnostmi, nebo hezkým povrchem. Snažte se, abyste netoužili za každou cenu po něčem, co nepotřebujete.

Otázky pro vnitřní rozvoj

Přijímáš sám sebe i druhé takové, jací skutečně jste?
Máš se opravdu rád?

Afirmace

Pokorně dávám a pokorně přijímám.
Miluji život, dávám z vnitřní hojnosti, jsem starostlivý, smyslný a kreativní.
Podporuji druhé lidi a pečuji o ně. Upřednostňuji harmonii a řád.
Jsem tvořivý. Jsem plodný.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.