Císař je archetypem vládce, který dokáže budovat říše, ale také prosazovat své osobní zájmy. Je to typická mužská karta, plná síly a energie spojené s vědomím si své moci a prosazování svého ega.

Období

Rok Císaře přináší schopnost vědět, co chcete a také toho dosáhnout.  Představuje přímočarost, ochotu převzít zodpovědnost, realističnost, střízlivost, řád, srozumitelnost a důslednost.   Také potřebu mít kontrolu nad svým životem, svým prostředím, svým tělem, svým duševním rozpoložením a svými činy. Tato karta představuje mužský princip, archetyp autority, roli otce a vůdce, jeho silnou stránkou je ochraňovat slabé a zajistit jim bezpečné prostředí.  Jeho doporučením pro tento čas je aktivita.  Situace ji zřejmě bude vyžadovat.  Možná bude v nějaké záležitosti potřeba udělat více, než jste doposud udělat dokázali, nebo dokonce neudělali vůbec. Možná bude také potřeba projevit své sebeovládání. Sebevláda je zdrojem síly, značí vnitřní vůli a nezdolnost, sebejistotu, opodstatněnou sebepoznáním. Rok ve znamení Císaře je vhodnou dobou k pro vyjednávání a usmíření jakéhokoli druhu.

Numerologicky

Čtyřka je číslem, které odráží sílu a stabilitu. Lidé s tímto životním číslem jsou obvykle spolehliví a pracovití. Čtyřka nerada vyčnívá z davu. Ovšem pokud se bude někdo snažit narušit její teritorium, dá o sobě rázně vědět. Lidé s životním číslem čtyři mají jasné a přímočaré cíle. Pokud se podíváme na tvar číslice 4, uvědomíme si to lépe. Ostré a rovné hrany jsou příznačné pro jednoduché a přímočaré myšlení i jednání. Tento tvar předznamenává však i možný nedostatek fantazie. Symbolizuje i manuální zručnost a schopnost použít správný nástroj k řešení problému. Čtyřka má ráda disciplínu, řád a je loajální.

Astrologicky

Slunce v Beranu ve smyslu zodpovědnosti, pořádku, jistoty, struktury, kontinuity a vytrvalosti.  Znamení Berana vládne planeta Mars. Princip Marse představuje muže, mužský princip a je harmonickým protikladem k Venuši, ženě.

Vztahy

na flirtování a romance je Císař přece jen trochu střízlivý, nicméně prezentuje závaznost a stálost, upevňování svazků a jejich uvádění na spolehlivý základ. Vedle toho ale Císařova střízlivá, kritická stránka může vyjadřovat ztrátu iluzí. Určitá přísnost a touha po co největší jistotě může být i příčinou nebezpečí, že v našich vztazích upadneme do jakési strnulosti a určité omezenosti.

Povolání

Pokud jde o povolání a finance, jde nám především o vytvoření pořádku a uskutečňování dlouho hýčkaných přání, předsevzetí a plánů. Císař vyjadřuje jasné koncepce, disciplínu, vytrvalost, odhodlanost a vůli převzít zodpovědnost. Pro finance je Císař karta příznivá. Představuje finanční stabilitu, dosaženou na základě kázně a kontroly výdajů. Máte dostatek schopností, abyste dotáhli své záměry do konce. Císař vám také může přinést ochranná křídla někoho ve vyšším postavení, nebo někoho, kdo se s vámi rozdělí o zkušenosti. Je potřeba prezentovat jasné koncepty a prokázat důslednost.

Zdraví

Karta Císař reprezentuje oblast hlavy, takže pro toto období bychom měli myslet na prevenci bolestí nebo úrazů hlavy, pobyt venku, a pravidelný dostatečný odpočinek od duševní práce.

Rada

Udělejte si pořádek a neztraťte nit, která ukazuje cestu. Dívejte se na věci střízlivě a realisticky. Dělejte, co je zapotřebí.

Varování

Neochabujte v realizaci plánů. Neoddávejte se iluzím. Nepodstupujte nesmyslná rizika.

Otázky pro vnitřní rozvoj

Jaká jsou podle tebe znamení skutečné síly a pravé autority? Vedeš druhé i proti jejich vůli, nebo jen, pokud to chtějí?

Afirmace

Plně si věřím Svou silou sloužím ostatním a právě to mne naplňuje..

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.