Karta Milenci vyjadřuje potřebu každého člověka být částí celku. Stvořením světa byla původní jednota roztržena na poloviny a od té doby stojí proti sobě jako jin a jang, žena a muž. Vzájemně se přitahují právě kvůli těmto protikladům a to jim dává možnost opětného sjednocení. Je však třeba si neustále uvědomovat, že to pravé splynutí nenastane, když budeme zoufale chtít, aby naši vnitřní prázdnotu vyplnil partner. To musíme udělat sami. Spřízněnou duši a hodnotný vztah nám do života přinese teprve poctivá práce na sobě a skutečná touha bezvýhradně se oddat.

Karta Milenci reprezentuje samotnou sílu života, tvůrčí lásku, která nás nutí otevřít se a hledat spojení s ostatními lidmi. Tato karta původně znamenala „rozhodnutí“ – rozhodnout se pro lásku a vzdát se dosavadního způsobu života, rozhodnout se pro jasné ANO, prohlubovat vztah a vědomě na něm pracovat.

V roce tarotové karty Milenci cítíme potřebu prozkoumat a přehodnotit své vztahy. Může se to týkat vztahů rodinných, přátelských, kolegiálních, mileneckých, partnerských. Některé ze svých vztahů budeme chtít prohloubit, jiné zase ukončit, anebo se na čas od nich vzdálit. V tomto roce se často uzavírají manželství, anebo naopak dochází k rozvodům. Vznikají nebo zanikají nová přátelství.

Jelikož znamením zvěrokruhu karty jsou Blíženci, často v tomto roce dochází k situacím, kdy jsme nuceni volit a rozhodovat se pro jednu ze dvou možností. Vibrace této karty nás vedou k tomu, abychom nesetrvávali ve vztazích, které jsou destruktivní nebo nerovnocenné a také nám pomáhají lépe chápat a vnímat vlastní citové potřeby. Blíženci rovněž zastupují princip komunikace a intelekt (podobně jako planeta Merkur). V roce Milenců je tedy velmi důležité promyšlené jednání a konstruktivní komunikace.

Číslem karty je šestka – její energie představuje harmonii, rovnováhu, umění, soulad. Vyjadřuje představu krásy a dokonalosti, ale zároveň přijetí skutečnosti takové, jaká doopravdy je. Jde tedy o sloučení nejušlechtilejších ideálů s praktickou zkušeností.

 

Vztahy

V tomto roce můžeme najít či prožít hluboký nebo prohlubující se vztah, čistou lásku, která se nás dotýká až do hloubi duše. Na druhou stranu se však můžeme konfrontovat s tím, že své ideální představy promítáme na vysněného partnera, takže naše štěstí potrvá pouze tak dlouho, dokud potrvá projekce. Měli bychom se tedy zbavit svých nereálných představ a spíše proniknout k pravé podstatě druhého.

 

Profese

V oblasti profese bude docházet k situacím, kdy je nutné rozhodnout se pro jednu ze dvou variant. Tento rok se budou řešit – víc než kdy jindy – vztahy na pracovišti.

 

Zdraví

Planeta Merkur ovládá centrum řeči, dýchací soustavu, mozek, ruce, paměť. Je nutné si dát pozor na duševní zatížení a vyčerpání, abychom se vyhnuli nervovým nemocem, bolestem hlavy, či ztráty paměti.

 

 Rada

Pěstujte svobodné, nezávislé vztahy a pracujte se zrcadly. Jestliže ve vás někdo probudí negativní emoce, ptejte se, jaké vaše zranění se v té situaci odráží. Pamatujte, že když ukazujete na druhého, tři zbývající prsty míří k vám.

 

Varování

Neuzavírejte se do sebe, tento rok není poustevničení příliš nakloněn!

 

Afirmace

Komunikuji s druhými láskyplně a otevřeně.

Těší mne týmová tvůrčí práce.

Můj partner je dokonalým odrazem mých pozitivních i negativních stránek.

Vždy se rozhoduji srdcem.

 

 

 

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.