Energie karty Poslední soud vede k hlubokým a pronikavým úsudkům. Tomu, kdo se nachází v roce Posledního soudu, v žádném případě nestačí povrchní pohled na situace, události či jiné lidi. Chce proniknout hlouběji, touží lépe poznat sebe sama v širší perspektivě celku, jehož je součástí.

Poslední soud symbolizuje období, kdy vše staré a nepotřebné odchází, aby mohlo přijít nové a lepší. Umožňuje hluboký vhled do věčných cyklů začátků a konců, je symbolem obnovy, proměny a poznání širších souvislostí. Poukazuje rovněž na rozšířené vnímání a osvobození dosud skrytých schopností.

Tuto kartu zastupuje číslo dvě, což je projev duality, změny a schopnosti spolupracovat s ostatními v duchu vzájemné podpory. V tomto čísle poznáváme, že nejsme pouze oddělení jedinci, ale také částí jednoho celku. Máme skrze naše oddělení možnost si uvědomit svou prapůvodní jednotu se stvořitelem.

Díky hlubokým vhledům a nadhledu je člověk, nacházející se v roce Posledního soudu, objektivní a vnímavý k duchovním souvislostem života.

Planetou karty je Pluto a základním principem této planety je proměna a síla nevyhnutelna. Plutonská síla se snaží odkrýt pravdu za každou cenu a jde tak říkajíc na dřeň. Pokud se však procesu odhalování pravdy nebráníme, můžeme odložit svou „starou kůži“ jako had a poté se cítit jako znovuzrození.

 

Vztahy

V roce Posledního soudu máme možnost naše vztahy prohlubovat, oživovat a osvobozovat. Jestliže ze vztahu vymizela autentičnost, láska a ochota na sobě pracovat, vztah přirozeně zaniká. Nekritizujte svého partnera, spíše se ho snažte do hloubky pochopit a přijmout s jeho klady i zápory. Neznamená to smířit se s nepřijatelným. Naopak. Díky svému nadhledu a hlubokému pochopení budete schopni své pocity a názory partnerovi jasně a citlivě sdělit a tím vztah pročistit a transformovat. Tento rok je vhodný k založení rodiny.

 

Profese

Vše zastaralé a nefunkční je potřeba opustit a dát prostor novým nápadům i realizacím. Jestliže nebudete lpět na starém, vaše hlubší vnímání, objektivita a pronikavé vhledy vám pomohou s lehkostí budovat kariéru a realizovat své vize a plány.

 

Zdraví

V tomto roce mohou být ohroženy pohlavní a vylučovací orgány. Je nanejvýš vhodná celková regenerace těla pomocí bylinné očisty, cvičení a změny stravy.

 

Rada

Ohlédněte se za svým dosavadním životem a udělejte si jakousi inventuru. Pokuste se posoudit, co se vám v životě povedlo a na kterých svých chybách jste se poučili. Vezměte si ze svých zkušeností ponaučení a zhodnoťte je.

Varování

Vyvarujte se kritice a odsuzování druhých lidí a jejich činů. Nesuďte ostatní, nemáte dostatečný nadhled, abyste znali všechny souvislosti. Berte druhé spíše jako zrcadlo svého vlastního života. Jestli vás na ostatních něco irituje, ptejte se, kterou vaši vnitřní část to vyzývá ke změně.

Afirmace

S pokorou a klidem opouštím veškeré úsudky o sobě, jiných lidech i situacích.

Ve všech bytostech vidím božskou podstatu.

Dokážu objektivně a srozumitelně sdělovat všechny své pocity a názory, a proto jsem svým okolím přijímán(a).

 

 

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.