Možná si někdo z vás řekne, že tohle je nějaký omyl. Jak by vám jako roční karta mohla vyjít nula?!?Připomeňme si, že roční karta se počítá jako součet všech číslic dne a měsíce narození a aktuálního roku. Součet se případně zredukuje tak, aby součet byl menší než 22. A to je ten zakopaný pes. Velká arkána obsahují 22 karet. Poslední je karta Svět s číslem XXI. Kam se podělo XXII? Ano, správně! Karta Blázen nese číslo 0. Protože však s nulou nelze matematicky nakládat, a také to není číslice římská, nýbrž arabská, má Blázen přiřazeno i číslo XXII.

Období

Rok Blázna přináší období nových začátků a spontánního nadšení ze života, a s ním také dětskou radost, humor, lehkost a veselí. Nepřestávejte dětsky žasnout nad tím, jak je okolní svět úžasný… Čas Blázna dává přednost intuitivní volbě, i když se může zdát nelogická. Řiďte se svým srdcem a buďte otevření všemu, co vám přijde do cesty. Blázen přináší často něco nepředvídatelného, je jakýmsi symbolem toho, že v životě je možné nadít se opravdu čehokoli. Jeho sdělením pro vás nyní je, že je lepší se nechat vést vírou, než se bát jakékoli volby.

Buďte připraveni na nový začátek. Možná to bude krok do neznáma, ale vede-li vás čisté srdce, intuice, máte ji poslechnout. Důvěřujte si. Možná to nebude ani tak vnější změna, může to být i vnitřní proměna postojů nebo názorů.

Nedělejte si tolik starostí, uvolněte se, buďte na chvíli tím čistým a nevinným dítětem, radujte se ze života, z toho, že svítí sluníčko, podívejte se na veselé stránky života. Přišel čas na chvíli vypnout, uvolnit se, čas na zábavu, čas na změnu.

Numerologicky

Bláznovo číslo je 0. Bod nula představuje startovní čáru, z které pokračujeme dál. Začínat od nuly znamená vypracovat se k mistrovství. Blázen má kromě nuly i číslo 22, zdvojená dvojka, po součtu 4. Blázen je tedy vnějším projevem karty Císař – IV., která přináší vytrvalé a trpělivé uskutečňování cílů, které jsme si předsevzali, ochranu a úspěch v tom, co podnikáme. Vyšší aspekty našeho,Já“ (Blázen 0) mohou být ve vnějším světě projevovány prostřednictvím vůdcovských schopností.

Astrologicky

Blázen je obvykle spojován s planetou Uran. Tato planeta vykazuje podobné znaky jako Blázen: náhlost, nevázanost, svobodomyslnost. Lidé pod vládou Uranu mohou mít podobně jako Blázen velmi revoluční, novátorské či vizionářské myšlení, boří vše zastaralé a odvážně tvoří věci, které před nimi nikdo nezkusil.

Vztahy

Ve vztazích může rok Blázna také přinášet nový start, kdy je vše ještě otevřené a může zvěstovat veselý, živý, nekomplikovaný vztah. Ale někdy také nezodpovědnost a nespolehlivost, nebo krátkodobý flirt.  V této oblasti přináší Blázen také poznání, že někdy je trocha humoru ku prospěchu věci. Brát sám sebe a s jistým nadhledem, nevykládat si vše osobně a smrtelně vážně je často výhodou.

Povolání

V povolání naznačuje Blázen, že pronikáme do nové oblasti zkušeností, kdy možná nedisponujeme vrcholnými odbornými znalostmi, ale zato se umíme s nadšením a se zvědavostí seznámit s novými úkoly. Pokud jde o finance, v roce Blázna heslo zní – věř své inspiraci a jednej! V této chvíli se tedy můžete rozhodnout otevřít vlastní obchod, opustit své staré zaměstnání, aniž máte nové, vrhnout se do podnikání v oblasti, se kterou nemáte dosud zkušenosti. Vaše intuice vám momentálně říká, že toto rozhodnutí je správné.

Zdraví

Pokud jde o zdraví, Uran (planeta změny a převratů) Uranu se připisuje nervové zatížení, nehody a zrychlené nebo nepravidelné funkce. Uran má vztah k dramatickým událostem, záchvatovitým onemocněním, k poruchám rytmu. Uranské potíže mívají prudký nástup a akutní průběh, jedná se obvykle o náhlé události, jako jsou zlomeniny, návaly krve nebo nečekané uzdravení.

Rada

Rada Blázna pro toto období: Teď je po vás požadována odvaha, abyste následovali svoji touhu, abyste žili svůj ideál, Nebuďte vypočítaví, jednejte z čistého srdce.

Varování

Nebuďte zbrklí, lehkovážní, neopomíjejte své závazky, zachovejte si aspoň nějakou disciplínu a pokuste se nechovat nezodpovědně. Nejednejte proti svému vnitřnímu přesvědčení, uvolněte se, buďte otevření.

Otázky pro vnitřní rozvoj

Co chci „přeskočit“? Jaké překážky jsou mi kladeny? Co si přeji změnit? Co mě blokuje v tom, abych byl šťastný? Abych byl tím, čím jsem? Co chci vyřešit? Kam směřuji? Tancuji, jak někdo bubnuje? Zpívám cizí písničku nebo svou vlastní?

Afirmace

 Já jsem plamen. Dbám svého čistého srdce. Jsem otevřený a bdělý.

 

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.