Takhle, Mág se mi psal celkem snadno, je to moje karta a tak nebyl problém napsat vám, jací jsme a co od vás potřebujeme. Vžít se do dalších karet už taková legranda nebyla a tak jsem se rozhodla oslovit nositele těchto karet, aby se vyjádřili. Reakci první takové musím přiložit doslova, protože si myslím, že lépe by to nevystihl žádný Mág. Nutno dodat, že toto vysvětlení, je tak přesné, protože dáma ještě netušila, že to půjde ven, a tak zůstala sama sebou, ve své nejčistší esenci, což je pro Velekněžku krásné, ale zároveň ne právě typické. Cítím se tak trochu jako lovec, kterému se po dvaceti letech pozorování, podařilo zachytit tu nejplašší srnku ze stáda, jak si povídá s vílou lehčí než vánek o smyslu života jepice obrovské.

Když bychom si tento příspěvek od Verči, studující na VŠ, rozebrali elektronickou tužkou, můžeme vyčíst základní témata, se kterými se Velekněžky, ať už jsou nositeli jakéhokoliv pohlaví, setkávají dnes a denně: nejistota, nerozhodnost, nervozita, nemožnost se jasně vyjádřit nebo vylézt z ulity, tušení, nutnost vědět, co to znamená a co je pod tím a vůbec přemýšlení až na půdu o věcech, které ostatní lidi nechávají poměrně chladné. Jakmile se v další debatě ukázalo, že by mohlo o něco jít, že by se to mělo zaznamenat, už se přeplo do režimu moudré, znalé a sečtělé, ale „prosim tě, já se nad tím, ještě zamyslím…“

Velekněžky jsou zkrátka hluboké, klidné a přemýšlivé. Tedy pokud zrovna nehájí pravdu nebo nehledají smysl, což dělají právě ty spojené s kartou Spravedlnost. V běžném životě se často potýkají s nepochopením, ať už tím, že nechápou je ostatní nebo ostatní je, i když o to se do konce života budou snažit. Vlídnost, laskavost a chápavost, tolerance a celoživotní učení, jsou jim velmi blízké, samozřejmě na úkor sebe sama, protože dát je pro ně vždy snazší než si vzít. Tím jim ale v životě vzniká nerovnováha, která může mít mnoho podob. O tom mi své řekla Velekněžka další generace, pracující babička, Dana:

„No, v běžném životě to fakt není jednoduché. Musíš neustále vyrovnávat rovnováhu mezi lidmi (rodinou, v zaměstnání…). Dost lidí tě bere jako někoho, za kým si jdou pro radu. Někdy je to vysilující, hlavně ta rovnováha. Ale na druhou stranu jsem za to ráda, vím, že to tak má být a ve spoustě věcí mi to pomáhá. Obrnila jsem se trpělivostí a snažím se být na všechny příjemná. Negativní stránkou je ale to, že pokud u Velekněžky překročíš pomyslnou „hranici“, není cesty zpátky. Někdy s tím hodně bojuju. Stačí Ti to?“

Stačí mi to, doufám, že vám také. Velekněžkám, je třeba dát prostor, s příkazy s nimi nepochodíte, zvláště děti, malé Velekněžičky, potřebují všechno vysvětlit do detailů a hloubek, o nichž kolikrát nemáme my obyčejní smrtelníci ani tušení. Díky tomu nám pak umí dát správné a hluboké odpovědi a tolik lásky, kolik jsme my schopní unést.

Velekněžka je prototypem duchovní rádkyně, kterou nemusíte zvát na sraz jasnovidců, protože ona už o něm moc dobře ví. Předvídá a má vjemy a vize, které jí obvykle nezklamou, když jim tedy sama věří a koná podle nich. Což je v reálném životě a s jistou dávkou vrozeného pochybování těžké.

KDYŽ JSTE VELEKNĚŽKA A SÍLA  

Pak jste moudří, shovívaví a intuitivní a ještě je s vámi sranda. Nepářete se tolik s životem jako Velekněžky bez síly, umíte zabrat i ukázat zuby. Vše ale musí být v souladu s tím, cítíte, že je správné, na rozdíl od těch následujících dvou typů, a co nepopírá vaši podstatu a vaše přirozené instinkty. Tato kombinace by se do kláštera asi nehodila, a v jeptiškovském hábitu by působila asi jako Whoopi Goldberg v Sestře v akci. Ale věřte, že má, co sdělit a umí si to i prosadit.

KDYŽ JSTE VELEKNĚŽKA A SPRAVEDLNOST

Pak jsme moudří a znalí, ale nemusíte být vždy ohleduplní, zvláště k sobě. Spravedlnost, ať už ta světsku nebo duchovní je pro vás to nejpodstatnější, hlavní měřítko a to, za co klidně stojí položit život, mnohdy i několikrát. Umíte vnímat a cítit, ale také máte hranice, které nepřejdete, i kdyby vás kvůli tomu měli na jedné upálit. Myslete hlavně na sebe, na své pohodlí a ne, není to sobecké, do této vlastnosti se vy nikdy nedostanete, vždycky bude hájit vyšší zájmy!

KDYŽ JSTE VELEKNĚŽKA A SOUD  

Je velmi podobná předchozí kombinaci, ale není tak bojovná a hrdá. Je více odevzdaná, vnímá věci, se kterými se nehne a respektuje vyšší moc. Může to působit mnohdy až bojácně, ale nemusí za tím být nutně strach, spíše respekt k vyššímu a silná víra ve smysl života a řád věcí. Nebojte se ale někdy vzít věci do vlastních rukou, jednejte a bijte se také o svá práva, ne jen o ty ostatní. K těm povinnostem, kterých se držíte jako klíště, máte i možnosti, které můžete využít hlavně pro sebe.

Milé Velekněžky, za všechny přítomné vás prosím, raďte nám, buďte s námi a pomáhejte nám dál. Ale pro své vlastní dobro, jen do té míry, kterou jste vy schopné zvládnout. Mějte i nadále úctu i pokoru, ale začněte tím, že ji budete prokazovat samy sobě! :)

PS: Karta osobnosti je pro mě základní výpověď o tom, na co máme talent, co nás utváří, co jsme dostali do vínku dnem, ve který jsme přišli na svět. Ukazuje silné a slabé stránky, o co se můžeme opírat a s čím budeme asi v životě zápasit, resp., co se budeme učit a na co narážet.

Vycházím z postupu výpočtu karty osobnosti, které uvádí ve svých knihách třeba Hajo Banzhaf. Tedy příčný součet všech čísel v datu narození, a zredukování na nejnižší číslo 1 – 9. Vnímám to tak, že kartou osobnosti ve výše zmíněném výčtu je vždy Mág, ale ovlivněn Kolem nebo Sluncem. Je to pro mě nejjednodušší a nejlépe uchopený systém. Co se číslování týče, vycházím z původního, historického modelu, tedy 11 Síla a 8 Spravedlnost. Edward Waite, autor Rider Waite tarotu, tato čísla sice prohodil, ale mě tím nepřesvědčil. Přesto, jsem zařadila odstaveček i pro ty, co se cítí být Velekněžkou a Spravedlností. Dělejte to klidně jinak, pro každého může být jiný způsob lepší, tohle je ten můj. Inu, nejsem Velekněžka…

A úplně na závěr, prosím případné Císařovny, které mají k sobě co říct, ať m prosím napíšou pár řádek… :)

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.