Pokud máte trochu odvahy, můžete si vyzkoušet následující cvičení.  Vezměte si karty, které máte rádi a které jsou pro vás příjemné a dobře čitelné. Vyberte podle obrázku karty na to, co vám vadí na vašem partnerovi nebo partnerce. Co by podle vás mohl dělat lépe nebo nedělat vůbec, jaká maličkost vám leze na nervy, nebo co byste na něm/ní rádi změnili, kdyby to šlo. Těchto výtek může být libovolné množství, na každou vyberte jednu kartu.

Až si všechny tyto body pečlivě a konkrétně pojmenujete, ze zbytku balíčku stejný počet karet vylosujte. Vyložte je pak jako to, co děláte ve vztahu špatně vy, co byste mohli změnit na sobě, aby byl váš vztah lepší, a čím vašemu vztahu, ať už hodně nebo málo, ubližujete.

Jak jste z toho vyšli vy a jak váš partner nebo partnerka? A jak spolu vybrané a vylosované karty souvisí? Co jste se o sobě dozvěděli? Jaký je váš vztah?

Pokud právě partnera nebo partnerku nemáte, zkuste si toto cvičení na své/m ex. Promyslete si, co špatně dělal/a on/ona, a čím jste k rozchodu přispěli vy. Zamyslete se, zda vám to nějak nebrání v nalezení partnera nebo partnerky a jaké poučení si z toho můžete vzít pro současnou situaci.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.