Na co je poustevníkovi lampa – tak se jmenoval můj workshop na naší 10. tarotové konferenci na téma karty Poustevník. Můžete si nyní na chvíli představit, že jste sami Poustevníkem.
Nač myslíte vy, že vám ta lampa je? Podle mne určitě na to, abyste si jí mohli posvítit do nejzazšího koutu svého nitra, své duše, a pochopit tak mnohé z příčin a motivů svého jednání.

Stejně tak vám vaše lampa může pomoci posvítit si i do temných koutů vnějších. Do těch, které vás obklopují, někdy tísní a někdy děsí. Světlo, vnesené do nich vám může pomoci překonat strach, pojmenovat problém a najít řešení.

A do třetice může poustevníkova lampa poskytnout světlo ostatním lidem. Světlo poznání, moudrosti, příkladu.

Všechny tyto pohledy vám mají pomoci na vaší vnitřní cestě, takže nahlíží na světlé, i temnější stránky a pomáhají vám pochopit a naučit se využít to nejlepší ve vašem dalším životním směřování.

Následující výklad, který jsem vytvořila speciálně pro tuto konferenci, je rozdělený na tři jednotlivé etapy. Každá etapa má tři body, tedy celkem devět – Poustevníkovo číslo.

Pro skutečnou výpovědní hodnotu tohoto výkladu doporučuji, abyste použili tři různé balíčky karet, aby zůstala zachována šance na opakované vytažení stejné karty na jinou pozici výkladu. Někdy totiž to samé, co je v jedné pozici slabinou, může být na jiné pozici výhodou.

Pokud nemáte tři sady karet, nevadí, můžete si pro jednotlivé etapy vylosovat karty, zapsat si je a potom znovu zamíchat a použít celý balíček pro další etapu. Např. vylosujete tři karty pro etapu „Poustevník“, zapíšete si je na jednotlivé pozice a vrátíte zpět do balíčku, který potom celý použijete pro etapu „Jeskyně“.

Tento výklad vám umožní blíže se seznámit sami se sebou, s tím, jaké jsou vaše silné a slabé stránky, co byste se měli naučit, a co můžete předat jako pochodeň dalším. Věřím, že budete skvělými poustevníky, stejně jako všichni, kdo se zúčastnili tohoto workshopu a celé konference.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.