Kolonáda Reistna je klasicistní vyhlídková stavba z počátku 19. století, která se vypíná nad vinařským městečkem Valtice na jižní Moravě. Jméno dostala podle kopce, na kterém stojí. Název vznikl zkomolením staroněmeckého názvu Reistenberg – česky kopec Chrastiny.

Jak napovídá sochařská výzdoba i samotná kartolokace, kolonáda je především památník. Nechal ho postavit Josef I. z Lichtenštejna jako vzpomínku na své zesnulé předky – otce Františka Josefa I. a na bratry Aloise I. Josefa a Filipa Josefa.

V nikách kolonády jsou umístěny sochy předků v římských úborech a zadní část stavby zdobí náhrobky. Na jiných částech kolonády jsou různé reliéfy a vlysy, připomínající charakterové vlastnosti knížete: dobročinnost, podporu umění, chytrost, studium, literární činnost, hudbu, sochařství, štědrost, zemědělství, lov, architekturu a válečnictví.

Se smyslem stavby souvisí i nápisy na Kolonádě:

Der Sohn dem Vater, der Bruder den Brűdern (Syn otci, bratr bratrům) na severní a Den Manen der unvergesslichen der einzige űberlebeude Sohn (Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn) na jižní straně.

Karty odkazují také na ideový konflikt, ke kterému došlo mezi knížetem Janem Josefem I. a autorem projektu Josefem Josef Hardtmuthem, který je znám jako vynálezce klasické tužky a zakladatel firmy KOH-I-NOOR L. & C. Hardtmuth. Kníže Hardmuthovi vytýkal nedostatky v projektech a neschvaloval ani jeho další aktivity.

V roce 1811 jejich neshody vyvrcholily a stavitel podal demisi. Na jeho místo nastoupil Josef Kornhäusel, který stavbu v roce 1817 úspěšně dokončil.

 

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.