Když pojedete po dálnici z Plzně do Prahy a kousek za Berounem se podíváte doprava do údolí řeky Berounky, uvidíte v dálce na skále bývalé hradiště Tetín s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Jedna z historicky nejstarších obcí v České republice byla osídlena již v době paleolitu. Při vyslovení názvu se nám nejspíš vybaví Krokova dcera Teta, jež zde prý založila hradiště. A právě sem jsme se tentokrát vydali zkusit kartolokace.

Hradiště

Původní hradiště bylo spolu s Levým Hradcem a Budčí jedním z opěrných bodů soustavy hradišť, která obklopovala přemyslovský stát ve středních Čechách. Jeho počátky jsou odhadovány na přelom 9. a 10. století, ale první písemná zmínky pocházejí až ze 13. století. Podle kroniky Václava Hájka z Libočan, který na Tetíně nějakou dobu přebýval, se zde Teta usadila v roce 723.

O kousek vedle byl v polovině 13. století vybudován hrad, který byl nějakou dobu sídlem královského lovčího. Část hradu, který několik staletí pustl, byla v 19. století zničena při těžbě vápence. Nyní jsou na místě hradiště i hradu jen sotva patrné zbytky zdiva.

Dvě čtyřky, pohárová a mincová, ukazují na místo historického významu, kde byly uchováván movitý majetek a kde lidé žili v relativním blahobytu. Karta Smrt je pravděpodobně spojená se svatou Ludmilou, která zde byla v roce 921 zavražděna. Podle legendy byla uškrcena vlastním závojem. To proto, aby nebyla mečem prolita její krev, a tím pádem nemohlo dojít ke svatořečení. Což se přesto (v 11. století) stalo…

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateriny Tetin

V obci se poněkud nezvykle nacházejí hned tři katolické kostely. Nejstarším z nich je kaple svaté Kateřiny. Je to prostá románská stavba, pravděpodobně z 12. století. Může však stát na místě staršího předchůdce. Kartolokace, kde vyšlo Páže pohárů, dvojka holí a Rytíř pohárů, odkazuje k víře, prožívané srdcem, a mezilidským vztahům. V okolí kostela býval hřbitov, kam místní chodili vzpomínat na své blízké. Dost možná se zde konaly i svatby. Další motiv, na který karty mohou poukazovat, je postupné prolínání pohanství a křesťanství, v němž Tetín sehrál významnou úlohu.

Kostel sv. Ludmily

Tetin sv. Ludmila

Kostel sv. Ludmily stojí v těsném sousedství kaple sv. Kateřiny. Karta Smrt, která vyšla už na Hradišti, zřejmě opět odkazuje ke svaté Ludmile. V hlavním oltáři je umístěn kámen, na němž prý byla světice zavražděna. Současný kostel je barokní, postavený v 80. letech 17. století na místě starší stavby. Tu bylo ke stavbě nového kostela zřejmě potřeba zbourat. I k tomu může odkazovat karta Věž.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Jana Nepomuckeho TetinTřetí kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Ale nebylo tomu tak vždycky. Původní patrocínium sv. Michaela Archanděla bylo v roce 1781 zrušeno a kostel získal nového patrona. Na neobvyklou změnu pravděpodobně ukazuje i karta 7 mečů. Také současný kostel byl vystavěn na místě starší stavby. První dřevěnou verzi prý nechala vystavět Ludmilina snacha Drahomíra.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.