Práce s tarotovými kartami má pravděpodobně dvě fáze. Alespoň v mém případě to tak bylo. V té první se snažíte naučit a pochopit významy všech 78 karet v balíčku. Po několika měsících nebo letech pak nastane fáze 2, v níž jednotlivé karty dají dohromady příběh. Jinými slovy: dominantní úlohu přestane hrát myšlení a paměť a otěže převezme intuice. Dá se tenhle proces nějak podpořit? A je možné intuici vědomě rozvíjet?

Ale začněme od začátku.

Samotné slovo intuice je z latiny a znamená vhled nebo náhled. Označuje náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním. Ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody.

Nebo, jak píše Liz Worth: „Intuice je náš instinkt, sídlo našich emocí, a to, co existuje za hranicemi naší racionální mysli. Tato instinktivní říše je zcela jedinečná pro každého z nás a funguje v souladu s našimi specifickými přírodními zákony.“

Nějakou intuici máme všichni.

Podobně jako všichni máme myšlení, cítění a vnímání. Co se liší, je míra, do jaké jsme ochotni na tu kterou psychickou funkci spoléhat. Částečné vysvětlení k tomu nabízí živlová typologie. Podle ní u každého člověka převažuje jeden živel a ovlivňuje jeho povahu. Který je to konkrétně u vás, zjistíte v jednoduchém testu.

Nejblíže k intuici mají lidé s převahou ohně. Právě proto jsou schopni tak snadno a rychle rozhodnout. Řešení nepotřebují analyzovat, protože už ho prostě „vědí“. U lidí s dominantním živlem vody je intuice často spojena s empatií, vcítěním, pochopením pro druhé a vnímáním věcí „mezi nebem a zemí“.

Naopak pro ty, kdo mají jako hlavní živel vzduch, zemi, nebo kombinaci obou, bývá uchopení intuice obtížné. Ale ne nemožné. Ať už je nám intuice od přírody blízká nebo ne, každopádně ji můžeme rozvíjet a vědomě s ní pracovat.

Sledujte, kdy k vám intuice mluví.

První krok je naučit se intuici vůbec rozpoznat. Každý den se toho kolem nás děje tolik, že je těžké si jí vůbec všimnout. Nebo její tichý hlas odlišit od jiných věcí, které se jako intuice jenom tváří.

Nejčastěji z nás místo intuice mluví různé strachy, pochybnosti, vnitřní sabotéři a naučené pravdy. Jindy je to zbožné přání. Pak vykládáme karty tak dlouho, dokud nám nevyjde to, v co jsme doufali. (A kdo tvrdí, že to nikdy nedělal, ten to dělá dosud.)

Projevy intuice mohou být u různých lidí různé. Může mít podobu myšlenek, obrazů, slov, vět, nebo silných tělesných pocitů. Všímejte si, jak se projevuje u vás a jaké situace ji mají tendenci aktivovat. Svá pozorování si zapisujte, například do tarotového deníku. Ke svým zápiskům se budete moci vracet, a vaše práce s intuicí bude účinnější.

Meditujte nad kartou Velekněžka.

Když si položíte otázku, která karta Velkých Arkán by vám s intuicí mohla nejlépe pomoci, Velekněžka nejspíš bude jasná volba. Ale pokud se cítíte více přitahováni třeba k Luně, klidně můžete postup vyzkoušet i s jinou kartou.

Tohle cvičení si budou pamatovat účastníci 3. tarotové konference. Nejlépe se provádí za tmy. Najděte si klidné místo, kde vás alespoň 20 minut nikdo nebude rušit. Budete potřebovat svíčku, sirky a kartu Velekněžka z libovolného tarotového setu. Můžete si pustit nějakou klidnější hudbu, nebo meditaci provádět v tichu. Na budíku nebo mobilu si nastavte upozornění na 20-30 minut.

Pohodlně se usaďte ke stolu, nebo si lehněte na břicho na zem. Kartu si opřete o zeď nebo o jiný předmět tak, abyste na ni dobře viděli. Zapálenou svíčku postavte před kartu. Zhluboka dýchejte a dívejte se na kartu. Počkejte, až se její okraje rozostří a vnímejte obrazy, které se před vámi objeví. Kdyby se vám to „nepovedlo“ hned napoprvé, nebojte se cvičení po nějaké době zkusit znovu.

Vyložte si karty.

Jak také jinak trénovat intuici, než s kartami v ruce… Vezměte si svůj oblíbený balíček, zamíchejte ho a vylosujte 5 karet. Pozice mají následující význam:

  1. Jakou podobu má moje intuice?
  2. K čemu mi intuice v současnosti dobře slouží?
  3. Jaký blok mi brání intuici využívat více?
  4. Co mi pomůže tento blok překonat?
  5. Jaký přínos pro mě práce s intuicí bude znamenat?

Až si výklad vyzkoušíte, podělte se v komentářích, co vám vyšlo.

 

Foto Fineas AntonUnsplash

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.