Vybavte si jeden váš konkrétní plán a vyberte z celého balíčku jednu kartu, která ho bude charakterizovat. Dotvořte otázku k následujícím tázacím zájmenům a vylosujte si ke každé jednu kartu. Podle těchto karet váš plán rozeberte.

OTÁZKA                                                                 KARTA

  1. Co__________________________________________?
  2. Kdo_________________________________________?
  3. Proč_________________________________________?
  4. S kým________________________________________?
  5. Jak__________________________________________?
  6. Kdy__________________________________________?

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.