Příspěvek na Tarotové konferenci 2022

Než jsem poznala koncept Kola roku, sledovala jsem vlastní zahradu, jak se mění, a všímala jsem si, že i já inklinuji ke ztišení v zimě, v předjaří se ve mně začíná probouzet energie a vůbec se cítím nejlépe, když mohu kopírovat přírodní cyklus. Jako by naše moderní pojetí roku nebylo vůbec pro mne.

Loni v lednu jsem se poprvé setkala s Kolem roku u Šárky Hájkové, která vytvářela k jednotlivým svátkům vůně pro podporu energie typické pro dané období. Téma mne zaujalo a oslovila jsem ji, zda bych svátky a její vůně nemohla přetavit do fotografií, ve kterých ženy archetypálně zosobňují části roku. Zároveň mi to umožnilo zase o něco hlouběji pozorovat přírodu a vnímat, co se v ní odehrává.

Všimla jsem si, že respektování přírodních cyklů dokáže do našich uspěchaných životů vnést více řádu a harmonie. Proto jsem se rozhodla nenechat fotografie v šuplíku, ale vytvořit z nich karty, aby i další ženy mohly nacházet inspiraci nejen v přírodě, ale taky v tradicích a cykličnosti života.

Lucie Deutsch

Jsem snová fotografka. Plním sny pomocí mých neobyčejných fotografií a hledám jedinečnost v každém člověku. Vystudovala jsem historii, dějiny umění a kulturní dějiny. Miluji pohádky, mýty a fantastické příběhy. Inspiraci nacházím v umění a v přírodě. To vše se promítá v mé tvorbě, která občas bývá za hranicí reality, někdy připomíná starý obraz a jindy je zcela současná, ale vždy je v ní hluboká snaha vtisknout do ní aspoň malý střípek duše.

Web: Lucie Deutsch | Plním vaše sny pomocí neobyčejných fotografií.

Stránka o kartách

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.