Přednáška na Tarotové konferenci 2024

Odinova sebeoběť je jedním z nejvíce fascinujících popisů sebezasvěcení, které nám evropská
mytologie nabízí. Odinova nekonečná touha po poznání je inspirací pro mnoho současných
lidí a přináší nám otázku, kolik jsme ochotni obětovat, abychom získali to, co pro nás má
cenu vyšší než samotný život. Pojďme se na kartu Viselce podívat optikou Odinova příběhu a hledejme společně v jejich pohledu na svět vlastní cestu k moudrosti.

Gaurí Mašát

K magii a výkladům karet jsem se dostala po více jak dvaceti letech praktikování tantrického buddhismu. Styl mé praxe se tak sice diametrálně proměnil a obohatil o nové dimenze, motivace však zůstává stále stejná. Magii vnímám jako práci s myslí.

Jako praxi zaměřenou na poznávání a hledání moudrosti. Cestu, která mi pomáhá vykročit za hranice známého a pochopit, co mě dalece přesahuje.

Nejsem však pouze čarodějka a kartářka. Jsem také žena, matka a manželka. Člověk, co žije běžný, normální život. Proto pro mě bylo vždy zásadní skloubit všechno, co dělám, do funkčního, praktického a dlouhodobě udržitelného celku. Magie pro mě nikdy nebyla hrou k pobavení či způsobem, jak zahnat nudu nebo nafouknout do výšky a šířky vlastní ego. Je nástrojem, jak žít život, který mi přináší spokojenost. Způsobem, jak rozvíjet dary, které chtějí dozrát k naplnění svého potenciálu.

Právě proto je mi blízká cesta, která nestaví světské a spirituální do opozice. Nevytyčuje ostrou hranici mezi každodenním a výjimečným. Neopovrhuje běžným životem, ale čerpá z něj, staví na jeho zkušenostech a sytí se jím, aby ho na druhou stranu posilovala a pomáhala
nám žít ho tak, jak si sami představujeme.

Velkou oblastí mojí vlastní praxe je divinace, a to zejména kartomancie. Kartám se věnuji nejen profesionálně, ale jsou i mou velkou osobní vášní. Patřím k ženám, co neutrácejí za boty a kabelky, ale jen těžko odolají koupi nového balíčku karet.

Moje magická praxe pak sahá od runové magie, přes magii lidovou až k magii rituální. Fascinuje mě objevování různých tradic a zdrojů a jejich praktické a funkční použití v současném světě. Pracuji ve spojení se starými bohyněmi a bohy, duchy, předky a dalšími bytostmi, které mi pomáhají a jsou součástí nejen mé praxe, ale i celého života.

Více na Estärä.cz

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.