Přednáška na Tarotové konferenci 2024

Karta Viselec má díky postavě člověka mnoho podobného s lidskou postavou na mapě Human Design. Díky tomu můžeme tento rok najít mnoho společných propojení, na kterých si popíšeme, v čem má Human Design přínos pro fungování člověka v době změn. Dává odpovědi, jak se sám pro sebe zdravě rozhodovat, vyznat ve svých emocích, myšlení, cítění. Jaké potenciály mohu v tomto životě rozvíjet nejlépe. Jak sám sebe lépe navigovat na rozcestích, i bez dostatku vnějších informací, na které poslední léta nejde spoléhat.

Toto období je symbolické i tím, že mnoho starých věcí ještě visí ve vzduchu, lidé neví, jak se sebou naložit, ale zároveň se už otevírá prostor pro úplně nová individuální nastavení. Žijeme v přelomové době, kdy se uzavírá 400letý Inkarnační kříž plánování (1615-2027). Inkarnačními cykly se Human Design zaobírá v celoplanetárním měřítku a přináší tak odpovědi o etapách vývoje lidstva.

Vše ale začíná u jednotlivce, proto je nejvíce cenné sám sobě porozumět, jak funguji, abych si v čase změn dokázal ujasnit to své, co stojí za to rozvíjet, abych tak prožil „svůj“ vlastní a naplněný život. Human Design je také možností, jak se osvobodit od vzorců a nastavení z výchovy, rodu, školy a institucí. Vede člověka ke bdělosti a uvědoměním o sobě samém, dává dobrou mapu a kompas na cestu.

Andrea Pixová je certifikovaná Human Design analytička, která se věnuje vedení kurzů a osobním výkladům, také vzdělávání budoucích HD profesionálů. Kloubí znalosti a praxi z vícero oborů, největší uplatnění vidí v propojení s rodinnými konstelacemi a firemními systémy. Více o ní na www.andrea-pixova.cz

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.