Anotace přednášky na Tarotové konferenci 2018

Cesta k osobní síle je trnitá, velmi nejasně vyznačená a často vedoucí téměř neschůdným terénem.  Každý z nás proto hledá nějaký její náčrt prostřednictvím spirituálních nauk, tarotu či filosofie, který nám slouží k tomu, abychom na této nejasně definované stezce nezabloudili. Carl Gustav Jung často opakoval, že cesta k síle vede přes snahu o celistvost.

Prochází přes usilování o to, abychom poznali a přijali všechno, co patří k naší psyché, a přestali bojovat s protiklady, které v sobě máme. Z tohoto důvodu bych Vám ráda nabídla mapu stezky k síle z hlediska analytické psychologie – cestu individuace. Budeme se zabývat jednotlivými archetypovými obrazy, etapami na této cestě, jež vám představím prostřednictvím tarotových karet. 

Zuzana Kohoutová

Mám vystudovanou psychologii na Filosofické fakultě v Olomouci a právě pracuji v ambulantní psychiatrické klinice v Praze. Jako psychoterapeut se hlásím k analytické psychologii (jungiáni). Baví mě spojovat různé oblasti, kterými se zabývám, hlavně pohanství, psychoterapii a tarot. První tarotovou sadu jsem si koupila ve svých dvaceti letech a od té doby mi tarot pomáhá překlenout obtížnější úseky mého života a odpovídat na otázky, týkající se problémů a vztahů a smyslu mého života.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.