O Dušičkách (což není nic jiného než prastarý pohanský svátek Samhain) vzpomínáme na ty, kdo už tu s námi nejsou. Na své předky. Právě po nich jsme zdědili talenty, moudrost, dovednosti, zásady i zvyky. Pojďme se na jejich poselství podívat pomocí tarotu.

Zamíchejte karty. Z balíčku vylosujte čtyři a rozložte je do tvaru, naznačeného na obrázku. Jednotlivé karty mají následující význam:

1. Předkové po krvi

Když se řekne „předkové“ většina z nás si vybaví ty v přímé pokrevní linii. Babičky, dědečky, prababičky, pradědečky, praprababičky, prapradědečky, a tak dále. První karta ukazuje, co z jejich moudrosti je pro nás právě teď aktuální.

2. Předkové po zemi

Našimi předky jsou v určitém smyslu i lidé, spojení se zemí, ve které žijeme. Dávní vládci, duchovní vůdci, umělci i myslitelé. Druhá karta rozkladu nám odhaluje jejich poselství.

3. Předkové po řemesle

Třetí větví předků jsou ti, kteří jsou vázáni na naši profesi, řemeslo, nebo duchovní cestu. Mistři, kteří šli po naší cestě před námi a utvářeli náš obor do dnešní podoby. Jejich odkaz vyplývá z třetí karty.

4. Naše další kroky

Čtvrtá karta rozkladu ukazuje konkrétní praktické kroky, které právě teď můžeme s odkazem předků podniknout a jak se získaným dědictvím co nejlépe naložit.

Co vám vyšlo?

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.