Přednáška na Tarotové konferenci 2015

Itálie má, co se týče tarotu, velmi dlouhou historii, přítomnou v řadě renesančních fresek. Karta Velekněz se svou hlubokou vizí tradice nás při zkoumání těchto symbolů doprovodí. První spojení s tarotem, zvaným Mantegna, představují fresky v Palazzo Schifanoia ve Ferraře, kde Velekněz popisuje hlubokou moudrost, zjevenou prosebníkům. Najdeme ho také na fresce v muzeu San Romano ve Ferraře, kde představuje figuru Herma Trismegista, odhalujícího posvátné vědy. Ve spojení se Sibylami je přítomen také na podlaze katedrály v Sieně. Historie Velekněze nás přivádí také do Bologně 18. století, kde zcela změnil tradici karet a způsobil skutečný skandál. Přednáška nás provede i dalšími významy této karty.

Morena Poltronieri se od roku 1994 zabývá antropologickým výzkumem. Spojuje různé zkušenosti, týkající se původu, kultury, historie a rozvoje hermetismu a starých filozofií se zvláštním přihlédnutím k tarotu. O hermeticko-antropologickém výzkumu, aplikovaném na přední umělecké a architektonické úspěchy v italských i cizích městech, od roku 1999 publikovala více než 20 knih. Od roku 2000 vede nakladatelství Museodei by Hermatena. Před několika lety společně s Ernesto Faziolim založila mezinárodní muzeum tarotu poblíž Boloni v Itálii.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.