Naše cesta životem je určována dvěma věcmi. Jednou je naše povaha, druhou okolní svět. Zkušenosti, které získáváme a které formují naše charakterové rysy, odráží v tarotu koncept karty osobnosti a karty roku.

Karta osobnosti popisuje vaše hlavní talenty a schopnosti i to, jak vás vnímá okolí. Naznačuje, jak se projevujete ve vnějším světě.Spočítáte ji jednoduše tak, že pod sebou sečtete den, měsíc a rok vašeho narození. Jednotlivé číslice sčítáte dál, dokud nedostanete číslo menší než 22. Karta velkých arkán s příslušným číslem je vaší kartou osobnosti.

Karta roku či růstu se mění každý rok. Vypočítáte ji sečtením číslic dne a měsíce vašeho data narození s číslicemi aktuálního roku. V úvahu se přitom nebere kalendářní rok, ale rok, který začíná a končí datem vašeho narození. Karta roku upozorňuje na možnosti, které budete moci během tohoto roku využít ke svému osobnímu růstu, ale i na výzvy a lekce, jichž se vám dostane.

Ve společném praktickém workshopu si spočítáme kartu osobnosti a kartu roku. Své zkušenosti s tou kterou kartou pak budeme sdílet s jinými kartáři, kteří to mají stejně. Buď se narodili pod nadvládou stejné karty, nebo v aktuálním roce čelí podobným výzvám.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.