MISTROVSTVÍ TVOŘIVOSTI A SCHOPNOSTI VYTVÁŘET NOVÉ FORMY
tvůrčí síla, těhotenství, očekávání
nový pracovní či soukromý projekt
všechno má svůj čas, trpělivost
spojení nebe a země, hmota ve službě ducha
mateřství, otázky v souvislosti s vlastní matkou
stín: netrpělivost, unáhlenost, předčasný porod
Beran, Štír, země, anima, mladší žena