definitivní a bolestivý konec
být na dně, temnota, bezvýchodnost
mysl sevřená strachem a zoufalstvím
mučednictví, sebeobětování
upřednostňování zájmů ostatních
násilné a razantní přerušení
rozpad vztahu, propuštění, zničení
deprese, agonie, zastrašení, překážky
úpadek, bankrot, ztráta jistot
závěrečný tah, rozloučení, uvolnění