MISTROVSTVÍ HOJNOSTI A ROZKVĚTU
praktické dovednosti v reálném světě
sklizeň, zisk, hmotný úspěch
výborné zdraví, finanční blahobyt
schopnost vytvářet bohatství
nasazení pro úkol, vztah nebo projekt
užívání plodů vlastní práce, radost
stín: rezignace, pochybnosti, ztráta smyslu konání
Lev, země, o hodně starší muž, animus