klidná mysl, vnitřní mír a klid
pochopení dvou polarit
soulad s vnitřní pravdou
učiněné správné rozhodnutí
racionální kompromis, potlačení citů
předstírání, že je všechno OK
přestávka v jednání, klid zbraní
vyhýbání se pravdě, deflexe
rozhodnutí podmíněné vnější změnou