MISTROVSTVÍ OBJEKTIVNÍHO A PRONIKAVÉHO MYŠLENÍ
zbavení se masek, obranných postojů, bezpečných rolí
objektivní mysl spravedlivého svědka
čisté myšlení, dětská zvídavost
získání/poskytnutí rady
otevřenost, opravdovost, hloubka
stín: kritika z pozice vlastní dokonalosti
vzduch, starší žena, anima