též Poslední soud, Aeon, Znovuzrození
pronikavý úsudek, širší perspektiva
sub specie aeternitatis
pochopení souvislostí, vnímavost, vhled
objektivní pozorování, svědectví
rovnováha osobního života a práce
moudrost, hluboké porozumění
odtažitost, povyšování, přílišná esoteričnost
podceňování pozemské reality
dokonalý životní plán – dharma