ticho, klid, naděje, inspirace, důvěra, radost, velkorysost, příznivé vyhlídky do budoucna, sebeúcta, sebedůvěra, pozitivní myšlení, klid duše, relaxace, uklidnění, jasné vidění cesty, vize, zbavení se vnitřní nejistoty, dokonalé ztišení, harmonie