hojnost, úspěch, rozmach, střídání hojnosti s nedostatkem, příležitost, průlom, úspěch, osud, štěstí, karma, životní úkol, proměna, změna daná zvenčí, nejistota situace, nepřízeň osudu, náhlý obrat, bod zvratu, osobní vize, nový směr, pohyb, činnost, širší perspektiva