vůle, ego, kontrola, introspekce, pohled do nitra, vítězství, asertivita, sebeuspokojení, sebejistota, ovládnutí protikladných sil, podnikavost, odvaha, dychtivost, cesta, změna, skok vpřed, dosažení cíle, poražení konkurence, porážka, bezohlednost, válka, ego vymykající se kontrole, zbrklost, ukvapenost