učitel, rádce, morální autorita, vzdělání, systém víry, učení, poradenství, lekce, identifikace se skupinou, společnost, poznání, úřad, zjevení, někam patřit, iniciace, kultura, tradice, konzervativismus, etika, ochrana, duchovní autorita, fanatismus, konformita, byrokracie