MISTROVSTVÍ CITOVÉ TOUHY
vášnivé srdce, citová touha
cesta, nelpění, vášeň
přijetí vlastních potřeb
překonání společenských tabu
vnitřní svoboda
stín: popření sexuality, moralizování, nadměrná pudovost
Štír, Ryby, milenec, animus, stejně starý nebo mladší muž