MISTROVSTVÍ PŘIROZENOSTI A SEBEOSVOBOZENÍ
zvládnutí vnitřních zábran a překážek
překonání strachu, spontaneita
odvaha, nezávislost
touha po svobodě a dobrodružství
nové začátky, výprava do neznáma
stín: strach převzít zodpovědnost, chybějící sebedůvěra
Beran, oheň, jaro, mladší žena, anima