MISTROVSTVÍ CITOVÉ JEDNOTY
citová celistvost, opravdovost
upřímné projevování citů
láska bez podmínek, emocionální nezávislost
hluboká empatie, dávání
mateřství, ženství, ženská autorita
vyrovnání se s matkou a mateřstvím
poctivost, otevřenost
stín: nerespektování vlastních potřeb, přílišné dávání
voda, anima, starší žena, autorita