MISTROVSTVÍ SEBEPOZNÁNÍ
poznání a přijetí sebe sama
pokora, vědomá oběť, pravda
pochopení, kdo jsem a kam jdu
hlubší pohled do vlastního nitra
vnitřní očista, bolestná transformace
služba druhým, učení, podpora
stín: manipulace ze strany druhých, plnění očekávání
Ryby, oheň, starší žena, anima