MISTROVSTVÍ VĚRNOSTI CITU A ODDANOSTI
věrnost, citová štědrost, rytířskost
oddanost, nepodmiňovaná láska
porozumění, soucit, duchovní síla
překonání ega a ješitnosti
přehodnocení životních priorit
rodina, kterou si vybíráme, duchovní společenství
stín: identifikace s úzkou skupinou, sektou
voda, Rak, animus, starší muž