MISTROVSTVÍ VIZE A VNITŘNÍ SÍLY
duchovní růst a vývoj
jasná vize, inspirace
hořet pro něco, nasazení pro dobrou věc
dosažení předurčených cílů
plné rozvinutí vlastního potenciálu
dynamická síla, snadné překonání překážek
stín: strach z vlastní síly a moci
oheň, starší muž