autorita, struktura, řád, pravidla, disciplína, vláda, rozum, zaměření na cíl, síla, sebejistota, sebeprosazení, důslednost, úspěch, pořádek, despotismus, perfekcionismus, mužský princip, ochrana, pevnost, přílišná odpovědnost, zneužití moci, strnulost, rigidita