ženství a mateřství, Matka Země, příroda, láska bez podmínek, důvěra, ženský princip, moudrost, podpora, útěcha, péče, hojnost, štěstí, bohatství, tvořivost, krása, svůdnost, marnivost, záliba v luxusu