dříve též Papežka
hlubiny duše, nevědomí
intuice, vnitřní vedení
nezávislost, soběstačnost
tajemství, pochopení
pasivita, rovnováha, trpělivost
vidění širších souvislostí, pod povrch
zasněnost, zahloubání
překonávání překážek
potíže s technikou
bludy, klamy, zmatky, nepřesnost
nerealizovaný potenciál