tvůrčí přístup
komunikace, manipulace
aktivní jednání
dosahování cílů
schopnost ovládat (sebe, lidi, věci)
využívání talentů
všechny nástroje k dispozici
inteligence, úsilí, šikovnost
kontrola, výzva, zkouška