láska, zdraví, krása, plodnost, úspěch
počátek nového vztahu
milostné naplnění, citová rovnováha
čisté a otevřené srdce
ničím nepodmíněná láska
skok ve spirituálním růstu
intimita, vciťování se, vřelost
naplnění snů, představ a přání
zamilování, manželství, početí, narození