nová myšlenka nebo informace
nápad, nový podnik (i riskantní), iniciativa
vyjasnění, rozumové uchopení
důležité racionální rozhodnutí
„rozseknutí“ nějaké záležitosti
intelektuální inspirace, síla myšlenky
uvědomění důležitých skutečností
vzdělání, důvtip, inteligence
odlišení faktů a domněnek