duchovní vize nebo idea
odhodlání směřovat výš, bdělost, vůle
spojení se stíny nevědomí
přeměna slabosti v sílu
projekce, sebeobrana, ostražitost
pocit ohrožení, energie, spořivost
obranyschopnost, vitalita, výdrž
houževnatost, úpornost, vytrvalost
odpor, neochvějnost, podezíravost
pochybnosti, liknavost, sebelítost
staré rány, zraněné ego